Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

without comments“မိုးဒဏ္၊ေလဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္ နဲ႔ ေလာကဓံတရား တို႔ ဖိစီးလာတဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားတဲ့ အေဆာက္အဦ ဟာ တည္ေဆာက္သူ ဗိသုကာ ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမႈ ကိုေဖၚ ျပေနသလို၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္သူေတြ ေသြးေခြ်းမ်က္္ရည္နဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေအာ္ၾက၊ ငိုၾက၊ ေျပးၾက၊ လႊားၾက၊ ျပည္ပကမၻာ အႏွံ႕ကို အသုတ္လိုက္ အသုတ္လိုက္ တိမ္းေရွာင္ၾက နဲ႔ လူမႈဒုကၡ အဝဝ ကို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္း ခဲ့ရၿပီး ေသြးေခ်ာင္း စီးသတ္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီး အ ေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုၾကည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ သူ ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အျပစ္ဖို႔ၾကရေတာ့မွာလား။ တခ်ိန္က တတဂၤတည္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အခုၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အခိုင္အမာရွိခဲ့ တဲ့ သမိုင္းက ဘာကို ေဖၚျပ ေန သလဲ။ တည္ေဆာက္ရာမွာ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ မရွိ၊ ကပ်က္ကေခ်ာ္ အေမွ်ာ္အျမင္ မရွိစံမမီ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေဆာက္အအံု ယႏၱယား ေတြကိုပဲအသံုးျပဳခဲ့တာလား။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ရွည္ၾကစြာ အဖံုးကြယ္ခံခဲ့ရတဲ့ လွ်ိ႕ဝွက္ သမိုင္း ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပန္လည္ မေဖၚထုတ္ႏို္င္ေတာ့ဘူးလား။ ဒီေန႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြဟာ ပင္လံုသမုိင္းရဲ႕ အျဖစ္မွန္ေတြ ထဲမွာ ႏိုးထၾကၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြ ရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေျဖ ေတြကို ေဖၚထုတ္ၾက ရေတာ့မယ္။ စိန္ေခၚမႈ ေတြ နဲ႔ ၿပီးတဲ့ ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ က မွန္မွန္ကန္ကန္ မထုတ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ ေပ်ာက္သုဥ္း သြား ခဲ့ တဲ့ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ျပန္လည္ရွာ ေတြ႕ၾကဦး မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေသြး၊ေခြ်း၊မ်က္ရည္ေတြ နဲ႔ ေပးဆပ္ မႈေတြ ဟာ လည္း တမဟုတ္ခ်င္း အေတာ သတ္သြားဦးမွာမဟုတ္ဘူး။”

“A sudden collapse of a building in the midst of wind, rain, earth quake or natural disaster could be attributed to the shoddy job of the architect. Likewise, are we to blame Bogyoke Aung San, the architect of the modern-day Union of Burma for its over sixty years of undending civil war that consumed the blood sweat and tears of the people, who have been running and crying in despair and facing untold human miseries, coupled with mass exodus to the exiles? What kind of historical facts could we dig from the once shortly existed and now defunct Panglong Pyidaungsu? Have the builders of the Panglong Pyidaungsu lack proper visions and expertise? Has it been built with inferior building blocks and shoddy workmanship? Could we not properly expose the long hidden history of the Panglong Pyidaungsu? The new generation Burmese today need to be awakened to the truth of the history of Panglong and seek comprehensive answers to these questions. Unless and until these challenging questions could be correctly answered by the new generations, could we ever rediscover the lost Panglong Pyidaungsu and, more than half a century of sacrifices of the people’s blood, sweat and tears will not abrutply end.”

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

ၿဗိတိသွ်တို႕ က ျမန္မာႏိုင္ငံအား မျဖစ္မေနလြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့မည့္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး ႏွင့္ တမ်ိဳး ကိုလိုနီ ကြ်န္ျပဳသည့္ စနစ္ မ်ား ကို ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ ၏ အကူ အညီ ျဖင့္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း သည္ လည္း ေခတ္ႏွင့္ တေျပးညီ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး၊ ေဝးလန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ရည္ မွန္းဆ ႏိုင္သည့္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီး မား ေသာ ရွားပါးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးျဖစ္ သည္ ႏွင့္ အညီ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ အစရွိသည့္ Frontier Areas မ်ား အား ဗမာတို႕၏ ကိုလိုနီ ေက်းကြ်န္ႏိုင္ငံ မ်ားအျဖစ္သို႕ သြတ္သြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကတိကဝတ္တို႕ကို မယံုၾကည္ စရာ အေၾကာင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဤ သို႕ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေနာက္ခံကားခ်ပ္ ႏွင့္ Frontier Areas ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႕ ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ တုိ႕သည္ သဟဇာတျဖစ္ကာ ႀကီးက်ယ္ေသာ၊ ခန္းနားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိိုင္ငံ ႀကီးတခု ကို တန္းတူရည္တူ အတူတကြ စတင္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံတို႕ ျဖင့္ ၿပီးေသာ သမိုင္း အခ်ိန္ကာလ ကို ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေန အရပ္ရပ္ ႏွင့္ အညီ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို စတင္ ထူေထာင္ ရာ တြင္ လည္း အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ားကို စတင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းတို႔ မွာ ခိုင္မာ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ေခတ္မွီေသာ ခန္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခု ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အျပည့္ အစံု ပါဝင္ခဲ့ သည္ ကို ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ၏ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ကဗ်ည္း စာသား မ်ား တြင္ ေတြ႕ ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ ပူးေပါင္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး စသည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တို႕၏ သေဘာ တရား မ်ားပါရွိသည့္ အျပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အျခား အပိုဒ္မ်ားတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကမၻာ့ ဒီမုိကေရစီ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ခံစားရရွိ သကဲ့သို႕ ရရွိခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာ ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း အခိုင္အမာ ပါရွိခဲ့ေပသည္။ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ေတာင္းဆိုသည့္ Burma Proper ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ကိုထူ ေထာင္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ “အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္” ဆိုသည္ ကုိ မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မနစ္ၿမိဳ႕သည့္ တိုင္ေအာင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဤေဒသတုိ႕ က ဗမာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္္တိုင္ က နားလည္မႈ ထားရွိ ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယတိျပတ္ မျငင္းပယ္ခဲ့ေပ။ ဤသည္မွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈ တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဤ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူေသာ အျငင္းပြားဘြယ္ ကိစၥ ကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ တုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈေၾကာင့္လည္း Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ “အခိ်န္မေရြးခြဲထြင္ခြင့္” ေတာင္းဆိုမႈ အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” ဟူ၍ တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ကာ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္စြာ ညိွႏိုင္းခဲ့သည္ကိုပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား က မႏွစ္ၿမိဳ႕၊ လက္မခံႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား က ဤ အခ်က္ကို မေၾကမနပ္ ေထာက္ျပ လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆယ္ႏွစ္ေနလို႕မွ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကလ်င္ ဗမာ တို႕ ညံ့ရာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေျပာခ်လိုက္သည္ ကို ဗမာႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျပန္လည္မေျခပႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူသည္ ထိုကာလ Frontier Areas မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္) အတြက္ ဗမာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု အတူတကြဖြဲ႕ၾက မည္ဆိုလ်င္ အလြန္တရာ မွအခရာက်ေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနႏွင့္ ဤကိစၥ ကို အေၾကာက္ အကန္လည္း မျငင္းဆိုခဲ့၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘံုသေဘာတူညီမႈရႏိုင္သည့္ “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ အျမင္မွာ ရွင္းလင္းလွသည္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈ အတိုင္းျပည္ေထာင္စု ကိုအမွန္ တကယ္ တည္ ေဆာက္ လ်င္ Frontier Areas တို႔ ကလည္း (၁ဝ) ႏွစ္မက အႏွစ္ (၁ဝဝ)၊ တေထာင္ တုိင္ခြဲထြက္လိုၾကမည္မဟုတ္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈကို ေဖါက္ဖ်က္ပါက ခြဲထြက္ လို ၾကမည္။ ဆယ္ႏွစ္တန္၍ မွ ခြဲထြက္လိုၾကလ်င္ ခြဲထြက္လိုသူကိုအျပစ္မတင္သာ၊ “ဗမာညံ့ရာသာက်မည္” ဟူသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားကို ဤသို႔ နား လည္ ႏိုင္ပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပင္လံုကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးထိပ္ထားကာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္တို႔ ကို သူကိုယ္တိုင္က ဘယ္နံေရာအခါ မွ သစၥာေဖါက္မည့္လူစားမ်ိဳးမဟုတ္။ အစဥ္ ေလးစား၊ စံထား ေလာက္သည့္ ဗမာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ၏ အလိုအရမူ Frontier Areas မ်ား ကို (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း မ်ားျဖင့္ အဆင့္ ဆင့္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ဗမာႏွင့္အတူ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္၊ ဗမာ ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ တိုးတက္ေနသမွ်၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ထား ေနသမွ်ကာလ ပတ္လံုး ခြဲထြက္ေရး ကိုေတာင္းဆိုလာစရာအေၾကာင္းမရွိ၊ သာယာ ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စည္းလံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို အတူတကြ ထူေထာင္ ျဖစ္ၾကမည္။ ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္လံု သစၥာ၊ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဗမာကိုယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲ ၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ ပင္လံု ကတိ ကဝတ္ မ်ား ကိုလက္ေတြ႕ က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚကာ ယံုၾကည္မႈ ကိုအမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ဤကိစၥသည္ ယာယီသေဘာ သာေဆာင္ေသာ ကိစၥျဖစ္မည္။ ထာဝရ သေဘာကိုမေဆာင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းခြဲ ထြက္ပိုင္ခြင့္ ကို ထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အျဖစ္ ထာဝရ ႏိုင္ငံေရး လမ္းညႊန္ ျဖစ္လာမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထည့္မေရးပဲ၊ ေခတ္ႏွင့္ သမိုင္း တို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပဳရ ျပင္ရ လြယ္ကူ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္ ေရးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တေမွ်ာ္တေခၚ အေဝးကိုႀကိဳတင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ ကိုသက္ေသထူျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ အျပင္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ေရးဆြဲကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ကို ရယူခဲ့ေသး သည္။ ယင္း ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ တို႕၏ အႏွစ္သေဘာ တို႕ မွာ….

၁) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္။ (လူမ်ိဳူတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္ေသာ တမင္းတႏိုင္ငံ တျပည္ေထာင္စနစ္မ်ိဳး ကိုထူေထာင္ရန္မဟုတ္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထို္င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရမည္ ဟူလို။)

၂။ ျပည္နယ္မ်ား သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ) ရွိေစရမည္။ (ျပည္နယ္မ်ား သည္ ဗမာျပည္၏ တပည့္ ႏိုင္ငံ vassel states ကဲ့သို႕၊ ကိုလိုနီမ်ားကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရ ဟူလို)။

၃။ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕၏ အာဏာ သည္ တိုင္းသူ ျပည္ သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ရမည္။ (ျပည္နယ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို မ်ားကို သမၼတ သို႕မဟုတ္ တစံုတဦး က အေပၚစီးမွ ခန္႔ အပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ျပည္သူတို႕ က ေအာက္ေျခမွ ေရြးေကာက္ ေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ရမည္ ဟူလို)။

၄) တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ် လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တို႕တြင္တရားမွ်တမႈရွိ ေစလ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစိ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈတြင္ ဆူၾကံဳ နိမ့္ျမင့္ မရွိ ပကတိ တန္းတူ ခံစားၾကရမည္။ (ျပည္ေထာင္စု အေျခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ ကို အေျခခံေသာ အေချခံဥပေဒ ျဖစ္ရမည္ ဟူလို။)

၅။ လူနည္းစုမ်ား အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းထား ရမည္။ (ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရား အရ လူမ်ားစုမွအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၿပီးျပည္႔စံုေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဒီ္မုိကေရစီသေဘာတရား ၏ အျခားေသာ အႏွစ္သာ ရတခုျဖစ္သည့္ လူနည္းစု အခြင့္ အေရး ကို အာ မ ခံထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ကိုျပဌာန္းရမည္ဟူလို။)

၆ ႏွင့္ ရ။ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး နွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား။


ဤသို႕ျဖင့္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရန္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ (ရ)ခ်က္ကို အေသအ ျခာ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းၿပီး ယင္းတို႕အား အေျခခံလ်က္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပထမ မူၾကမ္း) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဥိးေဆာင္ကာ ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးအား ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမ တစက္မက် ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သံတမန္နည္း အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ လိုက္ၾက သည္။ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး၊ သူကိုယ္တိုင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗမာ ျပည္သူတို႕ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ဗမာျပည္သူတို႕ အတြက္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုမ်က္ေမာက္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ အျပင္ ယင္းပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား အတြက္လည္း ဗမာညီအစ္ကို တို႕ႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ထာဝရ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ ၾကမည္႕ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မူမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား ျဖင့္ အခိုင္အမာ ပႏွက္ရို္က္ကာ အုပ္ျမစ္ခ်ထားေသာ ေခတ္သစ္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႀကီး တခုျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံု ႏိုင္ငံသားတုိ္႕ အနက္ ဗမာ အပါအဝင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးမ်ိဳူး ၏ ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြား ကို မွ်ထိခိုက္ နစ္နာ ပ်က္စီးေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး အလ်င္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။

ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဗိသုကာ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုေခတ္ထိုကာလ ျပည္သူမ်ားအေပၚသာမက ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ႏွစ္ မကရွည္ၾကာ သည့္တိုင္ေအာင္ ေနာင္လာေနာက္သား ဗမာျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံုႏုိင္ငံသားတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ ပင္လံုႏိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယံုမွားသံသယ ထားဘြယ္ အလ်င္းမရွိခဲ့ေပ။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ႏုိင္ ခဲ့ သည့္ ကမၻာ႔အဆင့္မွီ ဗိသုကာႀကီးတဦးေပတည္း။

ဤ သည္မွာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးေပၚထြန္း ခဲ့သည့္ အစစ္အမွန္ သမိုင္း ၏ အႏွစ္သေဘာ ျဖစ္သည္။

The Panglong Agreement – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) ကို အျပည့္ အစံုဖတ္ရန္ / ဆြဲခ်ရန္ – See more at: http://vansangva.com/vansangva-library/#1

Posted by Zogamnuam

April 29th, 2014 at 9:58 pm