Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံုသို႕ တေက်ာ့ျပန္ခရီး

without commentsSalai Kipp Kho Lian

ပင္လံု ေခတ္ဟာ တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ (၂၁) ရာစုေခတ္ အလြန္အထိ ေခတ္မီေနဦးမည့္/ ေခတ္မီေနအုန္းမဲ့ သစၥာတရားေတြ နဲ႕ရစ္ေခြထံုးဖြဲ႕ ေန ခဲ့တာကုိ ဒီေန႕ က်ေနာ္တို႕ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ လာ ၾကပါ ၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ ဟာ အတိတ္ရဲ႕ ပင္လံု ဆိုတဲ့ အလွပဆံုး တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလး ကို အေလးအနက္ ဦးညြတ္ အေလးျပဳရင္း၊ အဲဒီ ကာလတိုကေလးကို ပဲ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု မ်ိဳးဆက္သစ္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ထာဝရ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ ဘဝသစ္ေတြ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ ၿပီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾက ဖို႕အတြက္ ေရွ႕ကို မနားတမ္း တုိးေရႊ႕ ၾကရမွာ ျဖစ္ တယ္။ တႀကိမ္ထဲမွာ ရြာကေလးတစ္ရြာလိုသာျဖစ္သြားေတာ့မဲ့ ကမၻာ အဝွမ္း မွာ အခ်ိန္နဲ႕ အညီ ေဝစည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ကြန္ယက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း နဲ႔ သဟဇာတ အခ်ိတ္အဆက္ မိေအာင္လုပ္ဖို႕ စိန္ေခၚမႈ ေတြ ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။

We have rediscovered today that the short lived Panglong period of our past is enshrined with truth, that could have last long beyond the 21st. Century. Let us solemly honour this brief, yet most beautiful Panlong era of our past and continuously move forward to restore and rebuild it into the promise of the future generations of all nationalities and to simultaneously prepare for the new challenges to connect and integrate into the 21st. Century network society ever emerging across the globalized world.

ပင္လံုျပည္ေထာင္စု သမိုင္း ၏ အစ နိဒါန္း

ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အခ်ိန္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္တြင္ ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေဒသ Frontier Areas ဟုေခၚဆိုေသာ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ တုိ႕ ကို ခ်န္လွပ္ ထားကာ British Burma အ တြင္း မွ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္ တို႕ပါဝင္သည့္ Ministrial Burma ေခၚ Burma Proper ကိုသာကြက္၍ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္း ပိုက္ စဥ္ က ယင္း Frontier Areas တို႕သည္ ဗမာအင္ပါယာတြင္မပါဝင္ခဲ့၊ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့ ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားစီ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း သီးျခားစီ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာလက္ ေအာက္ သို႕သြတ္သြင္းခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေပး လ်င္လည္း Frontier Areas မ်ားကိုခ်န္လွပ္ကာ သီးျခားစီ သာေပးလိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ထိုသို႕သီးျခားစီေပးလ်င္လည္း ယူေကာင္းယူရမည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္ က ရန္ကုန္သို႕ လွ်ိ႕ဝွက္စြာ လာေရာက္ ေဆြး ေႏြးၾက သည့္ ရွမ္းလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာဆိုသြားရာ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) အပါ အ ဝင္ ထိုစဥ္ကာလ ရွမ္းလူ ငယ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား က “Frontier Areas မ်ားမပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး သည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ လပ္ ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းအား ေျဖာင္းဖ် စည္းရုံးခဲ့ သျဖင့္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရး ကို Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထည္း ရယူရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ကာ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ုဳပ္ ဆို ရာတြင္ ၿဗိတိသွ် တို႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား Frontier Areas မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား ၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူ ႏိုင္မွ သာလ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို လြတ္ လပ္ ေရးေပး ရာတြင္ Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ အတူ တၿပိဳင္နက္ တည္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႕၏ သေဘာထား ကို ေျပာ ၾကား ခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကလည္း ထုိစိန္ေခၚ ခ်က္ကို စိုးစဥ္းမွ် ေနာက္မတြန္႕ပဲလက္ခံခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ႏွင့္ အတူ လန္ဒန္ သို႕သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ဤအခ်က္ကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ ကြက္ ကာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုပင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ေရး ကိုအငန္းမရ လိုခ်င္ၿပီး စားလည္း ဒီစိတ္ အိပ္လည္းဒီစိတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္ အျမင္ ကို ညဏ္မမီ ႏိုင္ ခဲ့ ၾကေပ။

အမွန္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႕၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား အဆင့္ တြင္ မရွိ္ေသး ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ကုလသမဂၢ ၏ ထိုစဥ္ကာလ ကိုလိုနီစနစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး စီမံခ်က္ ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ကုလ သမဂၢ အေစာင့္ ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား UN Trust Territories အျဖစ္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ၏ Trusteeship Council ၏ ႀကီးႀကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သို႕ ေရာက္လာသည္ အထိ အခ်ိန္ အကန္႕ အသတ္တခုအထိ ထားရွိၿပီး အခ်ိန္တန္လ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ေရး ကိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္ အရ Frontier Areas မ်ားသည္ အခ်ိန္ တန္ ၍ ဆႏၵရွိလ်င္ နီးစပ္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံ တခုခု (ဥပမာ India, Burma) ၏ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားရန္ လည္း အလားအလာ ရွိခဲ့ သည္။ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ အမ်ား အျမင္မွားယြင္းစြာ ယူဆခဲ့ၾက သကဲ့သို႕ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ထား ရွိရန္မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္ကာလ ကုလသမဂၢ ၏ အဓိကတာဝန္ႀကီး တရပ္မွာ လည္း ကမၻာတဝွမ္း ကိုလိုနီစနစ္ မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး decolonization ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ် တို႕ က Frontier Areas မ်ား ကို မိမိတို႕၏ ကိုလိုနီလက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ လံုးဝ လက္ခံ၍ မရေသာ အေျခ အေန ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Frontier Areas မ်ား ကို လြတ္လပ္ေရး မေပးပဲခ်န္လွပ္ထားခဲ့ဦးေတာ့၊ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ UN Trust Territories မ်ား အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း UN Trust Council အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတခုခု ၏ ယာယီ အေစာင့္ေလ်ာက္ခံ ေဒသ အျဖစ္ သာထားရ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ကို world class leader တဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ၏ စီမံခ်က္အရ UN Trusteeship Territories တြင္ ထားရွိရမည့္ ကမၻာ့ကိုလိုနီ နယ္ေျမ မ်ားမွာ non self-governing territories ေခၚ မိမိကိုယ္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေဒသ မ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား အား ႏိုင္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က် ေသာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးေသာ၊ မိမိတို႕ ေဒသကိုကိုယ္တိုင္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ႏွင့္ မထိုက္တန္ ေသး ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ား ဟူ၍လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ အထင္ေသးအျမင္ေသးျခင္းလည္းမရွိခဲ့ပါ။ “For sixty years the conditions of the so called backward tribes administered by the  British authorities without Burmese aid, have remained without improvement. The delegation do not held the view that they are politically backward and still incapable of self government,  but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas.” အထက္ပါတို႕မွာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တင္သြင္း ခဲ့ ေသာ General Statement of Burma Delegation to London-January 1947 စတမ္းပါ The Frontier Areas ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ United Nations Charter, Chapter XII, Article 73, the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples ကိုကိုးကား ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည္။ (မဟာသေရစည္ သူ ဦးေဖခင္၏ ကုိယ္ေတြ႕ ပင္လံု ကိုရႈပါ။) [Emphasis by the author] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုလိုသည္မွာ ဗမာ အကူအညီမပါပဲ ၿဗိတိသွ်တို႕ က သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Fronatier Areas မ်ားအား ႏို္င္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပိုင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ တြင္ ရွိေနေသးေသာေဒသမ်ားအျဖစ္မျမင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ ကထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆကာ UN Trusteeship ေခၚ ကုလသမဂၢ အေစာင့္ေရွာက္ခံေဒသအျဖစ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ဆိုပါကလည္း ဗမာျပည္မွအပမည္သည့္ ႏိုင္ငံကမွ် ထိုေဒသမ်ား ကို UN Trusteeship စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အခြင့္ထူးကို မပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဒသတို႕သည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ non self-governing territories မ်ား မဟုတ္မူပဲ၊ မိမိတို႕ ေဒသ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ အရ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ဒူးဝါးမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္ သမုိင္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား က်င့္ သံုးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေရြးခ်ယ္စရာ Option အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုႀကိဳတင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ က ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို non-selfgoverning territories မ်ားအျဖစ္ဇြတ္သတ္မွတ္ကာ UN Trusteeship Council လက္ေအာက္တြင္ မျဖစ္မေန ထားရွိမည္ ဆိုပါက လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွအပ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ကမွ် ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ trusteeship အခြင့္အေရး မရွိသင့္ ေၾကာင္း [.... but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas] သူ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ [မဟာသေရစည္သူ ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လံု စာမ်က္ႏွာ (၆ဂ)။]

[International Trusteeship System. In 1945, under Chapter XII of the Charter, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of Trust Territories placed under it by individual agreements with the States administering them. Under Article 77 of the Charter, the Trusteeship System applied to Territories held under Mandates established by the League of Nations after the First World War; Territories detached from "enemy States" as a result of the Second World War; Territories voluntarily placed under the System by States responsible for their administration. The basic objective of the System was to promote the political, economic and social advancement of the Territories and their development towards self-government and self-determination. It also encouraged respect for human rights and fundamental freedoms and recognition of the interdependence of peoples of the world.] (http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm).

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး မယူေသးပဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရနယ္ေျမ self-governing territory အဆင့္ ကို ေရာက္ေအာင္ UN Trust Territories မ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ပိုင္းတခု အထိ ယာယီ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား အျဖစ္ထားရွိရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ထိုေဒသ မ်ား သည္ အစကတည္းက သမိုင္းအဆက္ဆက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေန ခဲ့ၾကေသာေဒသမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ တခ်က္ တည္း လြတ္လပ္ေရး ကို အရယူ ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ေဒသမ်ား အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ရ ႏိုင္ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္္ဆန္းသည္ ဤသို႕ျဖင့္ Frontier Areas မ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ ကခ်င္ ေခါင္း ေဆာင္ တို႕ ၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ရယူၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့ သည္ အျပင္ တန္းတူေသာ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စု အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား အျဖစ္္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အတြက္ လြတ္လပ္ ေရး ကိုပါ အတူတကြ အရ ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ [မွတ္ခ်က္။ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ က Trust Territories နယ္ေျမ (၁၁) ခု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၄င္း နယ္ေျမ မ်ားအား ယခင္ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလ အတြင္း ထိုေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုႀကီးၾကပ္ ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ UN Trust Council ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး က်န္ရွိေနေသး ေသာ Palau ကြ်န္းငယ္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ မွ စ၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ Palau ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုမွ UN Trusteeship Agreement အရတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၉၄ ခုႏစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာကာ ကုလသမဂၢ ၏ ၁ဂ၅ ခုေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာသည္။ ကြ်န္းႏိုင္ငံငယ္ ကေလး ျဖစ္ေသာ Republic of Palau သည္ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၁၁ရ စတုရန္း မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၂၃၂.၂ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ေလးသန္း ေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ထက္ပင္ေသးငယ္ေသာ ကြ်န္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ Frontier Areas မ်ားသည္လည္း Palau သမၼတ ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ UN Trusteeship အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ ပိုင္း အကန္႕အသတ္တခု အထိ ေနထို္င္ ၿပီး အခ်ိန္တန္သည့္ အခါ သီးျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတ ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္ေၾကညာရန္၄င္း၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္၄င္း အခြင့္ အေရးရွိခဲ့ ေသာ္ လည္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကို အလ်င္အျမန္ ရယူလိုျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားယံုၾကည္ေလးစားျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလည္း မိမိတို႕၏ သမိုင္း ေၾကာင္း အရ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား self-governing territories မ်ား ျဖစ္သည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဗမာျပည္မႏွင့္ပူးေပါင္းပါကလည္း မိမိတို႕ ၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္းအာဏာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးစရာမရွိ၊ တန္းတူေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္ နယ္ မ်ား အဆင့္ ကို ခ်က္ျခင္း လက္ ငင္းရရွိၾကမည္ဟုယံုၾကည္ၾကျခင္း စသည္တို႕ေၾကင့္ ပင္လံု စာခ်ုဳပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။]

ဤသည္ တို႕မွာ စစ္မွန္ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသစ္ မလြဲမေသြ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကမၻာ့ ကိုလိုနီစနစ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ပင္လံု သမိုင္း ၏ ပကတိ အစ နိဒါန္းမ်ားျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုသမိုင္း သည္ ကမၻာ အဝွမ္း decolonization ေခၚ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရ၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပဋိညဥ္ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီ ကမၻာ့ လူမ်ိဳး အသီးသီး တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ကိုေလးစားေရး [the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples] ဟူသည့္ အေျခခံမူ ႏွင့္လည္းခြဲျခား၍မရေသာ အခိုင္အမာရွိသည့္ သမိုင္း တခု ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင့္ အရေသာ္၄င္း၊ Frontier Areas မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တို႕ႏွင့္ အျမင္ျခင္းတထပ္တည္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႀကီးမားေသာ ႏို္င္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ အရေသာ္၄င္း ကမၻာ့ ဤေဒသတြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္သည့္ internal colony ေခၚ ျပည္တြင္း ကိုလိုနီ စနစ္မ်ိဳး၊ တမင္းတႏိုင္ငံစနစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္း လာစရာ အေၾကာင္း တစံုတရာမရွိခဲ့ေပ။

Posted by Zogamnuam

April 24th, 2014 at 11:27 pm