Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)

Comment ေရးရန္ (no comment)

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)
Back to Panglong, back to basics (1)

ယေန႕ အခ်ိန္အခါမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ အင္အားစုတို႕သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ပင္လံု သို႕ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ ရန္စတင္ျပင္ဆင္ ေနၾကသည့္ သမိုင္း ကာလတခု ကို က်ေနာ္တို႕ အားလံုးျဖတ္သန္းေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႕ ပင္လံု ဟု အမည္ တြင္သည့္ တူညီေသာ ပန္းတိုင္ တခု ဆီ သို႕ခ်ီတက္ ၾကရာတြင္ ပကတိ ႐ုပ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနအားျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး မွ ခ်ီတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အားလံုးနား လည္ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “တူညီ ၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အနာဂတ္“ ဆီသို႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ သည္ မိမိတို႕ အသီးသီး ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေနရာ၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ မတူညီေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚမူတည္ ၿပီး ကြန္ယက္ စစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ပံုေဖၚ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
Read the rest of this entry »

Play

Posted by Zogamnuam

March 16th, 2012 at 2:11 am

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၂) – Back to Panglong, back to basics (2)

Comment ေရးရန္ (2 comments)

Play

ပင္လံု ႏို္င္ငံ က စစ္သူႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေတြနဲ႕ အတူတကြ ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ ၾကတဲ့ သမိုင္း၀င္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ဟာ ေပၚထြန္းလာေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ ၾက မယ့္ ျပည္ေထာင္စုသား ေတြ အခ်င္းခ်င္း ၾကား မွာ ရန္လိုမုန္းထားမႈ ေတြ ကင္းရွင္းေရး၊ သံသယစိတ္ ေတြ ထာ၀ရ ေျပေပ်ာက္ ၿပီး၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး နဲ႕ တမိ်ဳး အၾကား စစ္မက္ နဲ႕လူမ်ိဳး ေရး ပဋိပကၡ ေတြ မရွိတဲ့ ထာ၀စဥ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခု ထူေထာင္ ေရး အစရွိတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ နဲ႕ ျပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြပါရွိပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုကိုအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးထဲမွာ လူမ်ိဳးတမိ်ဳး နဲ႕ တမ်ိဳး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပါင္း သင္း ေနထိုင္တဲ့၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ေတြ ရွင္သန္တဲ့ ညီညြတ္ေရး အုတ္ျမစ္ ေတြ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး အုတ္ျမစ္ ေတြ ကို ပင္လံုမွာ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္္။

အဲဒီလို ေသနတ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမ တစက္မက်ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးကို တည္ေဆာက္ ႏို္င္ ခဲ့ ၾကတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္ တုိ႕ ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရး သမိုင္း အစမွာ တာအထြက္ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ သမိ္ုင္း အစမွာ အဲဒီလုိသာ တာအထြက္ မေကာင္းခဲ့ပဲ ကြဲၾကၿပဲၾက၊ သတ္ၾကျဖတ္ၾက၊ ေသၾက၊ ေၾကၾက၊ ပ်က္စီး ခဲ့ၾကရင္ေတာ့ အဲဒီသမိုင္း အစ ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုဆီ ကို ဘယ္သူမွ ျပန္လည္ တမ္းတ ၾကမွာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လည္း တမ္းတသတိရၾက ေတာ့ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရး ဆိုတာလည္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပင္လံု ဆီကိုျပန္သြားဖို႕ အစကေနျပန္စဖို႕ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ေဆြးေႏြး ေနၾကမွာ လည္း မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ေတြ အလဟႆ ေတာ့ အကုန္ခံၿပီး ပင္လံုအေၾကာင္းေတြ ျပန္ျပန္ၿပီးေဖၚထုတ္တာေတြ၊ ေရးသားတာေတြ လည္း လုပ္ေန ၾကမွာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ “ျပည္ေထာင္စု သမို္င္း အစ ပင္လံု က” မို႕လို႕ သာ အစကေန ျပန္စ ၾကဖို႕ ေျပာေန ၾကရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပင္လံု ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အစ၊ အတိတ္ သမိုင္း ကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ျပန္လွည့္ ၾကည့္ရင္ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြအတြက္ လွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႀကီးကို ျမင္ေန ရလို႕ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုမွာ အဲဒီလို ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕ လွပသာယာတဲ့ အနာဂတ္ ကိုေဆာင္က်ဥ္း ေပးမယ့္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံ့ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ခင္းေပးခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ သူ႕ကို အေသသတ္ သူကသတ္ ခဲ့ၾကတယ္….. သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ ၿပီး သူ႕ကိုပါသစၥာေဖါက္သူကေဖါက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူခင္းေပးတဲ့ ပင္လံုလမ္းအတို္င္း အားလံုးအတူတကြလက္တြဲၿပီး တည့္တည့္ မတ္မတ္ ျပန္လည္ ေလ်ာက္လွမ္း ၾကဖို႕ ေဆြးေႏြးေလတုိင္း ဒီကိစၥေတြကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးဖို႕ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ မသိသလိုလို နားမလည္သလိုလို၊ ကုိယ္နဲ႕ဘာမွမဆို္င္သလိုလို ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္တဲ့သူ ကလုပ္ ခဲ့ၾကလို႕ ဒီေန႕ အထိ တုိင္းျပည္ ဟာ အမွား သံသယာထဲကေနရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပင္လံုလမ္းကေန ေ၀းသထက္ေ၀း ေအာင္ တသက္လံုး ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္သာ လုပ္ေနခဲ့တဲ့ ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ စစ္ဖိနပ္ေအက္မွာ ကြ်န္ဇာတ္ခင္းၿပီး စစ္ကြ်န္ဘ၀ သက္ တန္း ရွည္ခဲ့ ၾကရပါတယ္။

Read the rest of this entry »

Posted by Zogamnuam

April 22nd, 2012 at 11:36 pm

ပင္လံုသို႕ တေက်ာ့ျပန္ခရီး

Comment ေရးရန္ (no comment)

Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံု ေခတ္ဟာ တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ (၂၁) ရာစုေခတ္ အလြန္အထိ ေခတ္မီေနဦးမည့္/ ေခတ္မီေနအုန္းမဲ့ သစၥာတရားေတြ နဲ႕ရစ္ေခြထံုးဖြဲ႕ ေန ခဲ့တာကုိ ဒီေန႕ က်ေနာ္တို႕ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ လာ ၾကပါ ၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ ဟာ အတိတ္ရဲ႕ ပင္လံု ဆိုတဲ့ အလွပဆံုး တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလး ကို အေလးအနက္ ဦးညြတ္ အေလးျပဳရင္း၊ အဲဒီ ကာလတိုကေလးကို ပဲ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု မ်ိဳးဆက္သစ္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ထာဝရ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ ဘဝသစ္ေတြ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ ၿပီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾက ဖို႕အတြက္ ေရွ႕ကို မနားတမ္း တုိးေရႊ႕ ၾကရမွာ ျဖစ္ တယ္။ တႀကိမ္ထဲမွာ ရြာကေလးတစ္ရြာလိုသာျဖစ္သြားေတာ့မဲ့ ကမၻာ အဝွမ္း မွာ အခ်ိန္နဲ႕ အညီ ေဝစည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ကြန္ယက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း နဲ႔ သဟဇာတ အခ်ိတ္အဆက္ မိေအာင္လုပ္ဖို႕ စိန္ေခၚမႈ ေတြ ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။

We have rediscovered today that the short lived Panglong period of our past is enshrined with truth, that could have last long beyond the 21st. Century. Let us solemly honour this brief, yet most beautiful Panlong era of our past and continuously move forward to restore and rebuild it into the promise of the future generations of all nationalities and to simultaneously prepare for the new challenges to connect and integrate into the 21st. Century network society ever emerging across the globalized world.

ပင္လံုျပည္ေထာင္စု သမိုင္း ၏ အစ နိဒါန္း

ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အခ်ိန္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္တြင္ ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေဒသ Frontier Areas ဟုေခၚဆိုေသာ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ တုိ႕ ကို ခ်န္လွပ္ ထားကာ British Burma အ တြင္း မွ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္ တို႕ပါဝင္သည့္ Ministrial Burma ေခၚ Burma Proper ကိုသာကြက္၍ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္း ပိုက္ စဥ္ က ယင္း Frontier Areas တို႕သည္ ဗမာအင္ပါယာတြင္မပါဝင္ခဲ့၊ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့ ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားစီ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း သီးျခားစီ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာလက္ ေအာက္ သို႕သြတ္သြင္းခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေပး လ်င္လည္း Frontier Areas မ်ားကိုခ်န္လွပ္ကာ သီးျခားစီ သာေပးလိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ထိုသို႕သီးျခားစီေပးလ်င္လည္း ယူေကာင္းယူရမည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္ က ရန္ကုန္သို႕ လွ်ိ႕ဝွက္စြာ လာေရာက္ ေဆြး ေႏြးၾက သည့္ ရွမ္းလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာဆိုသြားရာ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) အပါ အ ဝင္ ထိုစဥ္ကာလ ရွမ္းလူ ငယ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား က “Frontier Areas မ်ားမပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး သည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ လပ္ ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းအား ေျဖာင္းဖ် စည္းရုံးခဲ့ သျဖင့္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရး ကို Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထည္း ရယူရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ကာ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ုဳပ္ ဆို ရာတြင္ ၿဗိတိသွ် တို႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား Frontier Areas မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား ၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူ ႏိုင္မွ သာလ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို လြတ္ လပ္ ေရးေပး ရာတြင္ Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ အတူ တၿပိဳင္နက္ တည္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႕၏ သေဘာထား ကို ေျပာ ၾကား ခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကလည္း ထုိစိန္ေခၚ ခ်က္ကို စိုးစဥ္းမွ် ေနာက္မတြန္႕ပဲလက္ခံခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ႏွင့္ အတူ လန္ဒန္ သို႕သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ဤအခ်က္ကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ ကြက္ ကာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုပင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ေရး ကိုအငန္းမရ လိုခ်င္ၿပီး စားလည္း ဒီစိတ္ အိပ္လည္းဒီစိတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္ အျမင္ ကို ညဏ္မမီ ႏိုင္ ခဲ့ ၾကေပ။

အမွန္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႕၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား အဆင့္ တြင္ မရွိ္ေသး ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ကုလသမဂၢ ၏ ထိုစဥ္ကာလ ကိုလိုနီစနစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး စီမံခ်က္ ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ကုလ သမဂၢ အေစာင့္ ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား UN Trust Territories အျဖစ္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ၏ Trusteeship Council ၏ ႀကီးႀကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သို႕ ေရာက္လာသည္ အထိ အခ်ိန္ အကန္႕ အသတ္တခုအထိ ထားရွိၿပီး အခ်ိန္တန္လ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ေရး ကိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္ အရ Frontier Areas မ်ားသည္ အခ်ိန္ တန္ ၍ ဆႏၵရွိလ်င္ နီးစပ္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံ တခုခု (ဥပမာ India, Burma) ၏ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားရန္ လည္း အလားအလာ ရွိခဲ့ သည္။ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ အမ်ား အျမင္မွားယြင္းစြာ ယူဆခဲ့ၾက သကဲ့သို႕ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ထား ရွိရန္မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္ကာလ ကုလသမဂၢ ၏ အဓိကတာဝန္ႀကီး တရပ္မွာ လည္း ကမၻာတဝွမ္း ကိုလိုနီစနစ္ မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး decolonization ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ် တို႕ က Frontier Areas မ်ား ကို မိမိတို႕၏ ကိုလိုနီလက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ လံုးဝ လက္ခံ၍ မရေသာ အေျခ အေန ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Frontier Areas မ်ား ကို လြတ္လပ္ေရး မေပးပဲခ်န္လွပ္ထားခဲ့ဦးေတာ့၊ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ UN Trust Territories မ်ား အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း UN Trust Council အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတခုခု ၏ ယာယီ အေစာင့္ေလ်ာက္ခံ ေဒသ အျဖစ္ သာထားရ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ကို world class leader တဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ၏ စီမံခ်က္အရ UN Trusteeship Territories တြင္ ထားရွိရမည့္ ကမၻာ့ကိုလိုနီ နယ္ေျမ မ်ားမွာ non self-governing territories ေခၚ မိမိကိုယ္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေဒသ မ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား အား ႏိုင္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က် ေသာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးေသာ၊ မိမိတို႕ ေဒသကိုကိုယ္တိုင္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ႏွင့္ မထိုက္တန္ ေသး ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ား ဟူ၍လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ အထင္ေသးအျမင္ေသးျခင္းလည္းမရွိခဲ့ပါ။ “For sixty years the conditions of the so called backward tribes administered by the  British authorities without Burmese aid, have remained without improvement. The delegation do not held the view that they are politically backward and still incapable of self government,  but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas.” အထက္ပါတို႕မွာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တင္သြင္း ခဲ့ ေသာ General Statement of Burma Delegation to London-January 1947 စတမ္းပါ The Frontier Areas ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ United Nations Charter, Chapter XII, Article 73, the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples ကိုကိုးကား ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည္။ (မဟာသေရစည္ သူ ဦးေဖခင္၏ ကုိယ္ေတြ႕ ပင္လံု ကိုရႈပါ။) [Emphasis by the author] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုလိုသည္မွာ ဗမာ အကူအညီမပါပဲ ၿဗိတိသွ်တို႕ က သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Fronatier Areas မ်ားအား ႏို္င္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပိုင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ တြင္ ရွိေနေသးေသာေဒသမ်ားအျဖစ္မျမင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ ကထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆကာ UN Trusteeship ေခၚ ကုလသမဂၢ အေစာင့္ေရွာက္ခံေဒသအျဖစ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ဆိုပါကလည္း ဗမာျပည္မွအပမည္သည့္ ႏိုင္ငံကမွ် ထိုေဒသမ်ား ကို UN Trusteeship စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အခြင့္ထူးကို မပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဒသတို႕သည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ non self-governing territories မ်ား မဟုတ္မူပဲ၊ မိမိတို႕ ေဒသ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ အရ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ဒူးဝါးမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္ သမုိင္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား က်င့္ သံုးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေရြးခ်ယ္စရာ Option အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုႀကိဳတင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ က ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို non-selfgoverning territories မ်ားအျဖစ္ဇြတ္သတ္မွတ္ကာ UN Trusteeship Council လက္ေအာက္တြင္ မျဖစ္မေန ထားရွိမည္ ဆိုပါက လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွအပ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ကမွ် ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ trusteeship အခြင့္အေရး မရွိသင့္ ေၾကာင္း [.... but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas] သူ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ [မဟာသေရစည္သူ ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လံု စာမ်က္ႏွာ (၆ဂ)။]

[International Trusteeship System. In 1945, under Chapter XII of the Charter, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of Trust Territories placed under it by individual agreements with the States administering them. Under Article 77 of the Charter, the Trusteeship System applied to Territories held under Mandates established by the League of Nations after the First World War; Territories detached from "enemy States" as a result of the Second World War; Territories voluntarily placed under the System by States responsible for their administration. The basic objective of the System was to promote the political, economic and social advancement of the Territories and their development towards self-government and self-determination. It also encouraged respect for human rights and fundamental freedoms and recognition of the interdependence of peoples of the world.] (http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm).

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး မယူေသးပဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရနယ္ေျမ self-governing territory အဆင့္ ကို ေရာက္ေအာင္ UN Trust Territories မ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ပိုင္းတခု အထိ ယာယီ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား အျဖစ္ထားရွိရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ထိုေဒသ မ်ား သည္ အစကတည္းက သမိုင္းအဆက္ဆက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေန ခဲ့ၾကေသာေဒသမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ တခ်က္ တည္း လြတ္လပ္ေရး ကို အရယူ ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ေဒသမ်ား အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ရ ႏိုင္ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္္ဆန္းသည္ ဤသို႕ျဖင့္ Frontier Areas မ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ ကခ်င္ ေခါင္း ေဆာင္ တို႕ ၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ရယူၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့ သည္ အျပင္ တန္းတူေသာ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စု အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား အျဖစ္္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အတြက္ လြတ္လပ္ ေရး ကိုပါ အတူတကြ အရ ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ [မွတ္ခ်က္။ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ က Trust Territories နယ္ေျမ (၁၁) ခု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၄င္း နယ္ေျမ မ်ားအား ယခင္ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလ အတြင္း ထိုေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုႀကီးၾကပ္ ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ UN Trust Council ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး က်န္ရွိေနေသး ေသာ Palau ကြ်န္းငယ္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ မွ စ၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ Palau ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုမွ UN Trusteeship Agreement အရတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၉၄ ခုႏစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာကာ ကုလသမဂၢ ၏ ၁ဂ၅ ခုေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာသည္။ ကြ်န္းႏိုင္ငံငယ္ ကေလး ျဖစ္ေသာ Republic of Palau သည္ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၁၁ရ စတုရန္း မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၂၃၂.၂ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ေလးသန္း ေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ထက္ပင္ေသးငယ္ေသာ ကြ်န္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ Frontier Areas မ်ားသည္လည္း Palau သမၼတ ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ UN Trusteeship အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ ပိုင္း အကန္႕အသတ္တခု အထိ ေနထို္င္ ၿပီး အခ်ိန္တန္သည့္ အခါ သီးျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတ ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္ေၾကညာရန္၄င္း၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္၄င္း အခြင့္ အေရးရွိခဲ့ ေသာ္ လည္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကို အလ်င္အျမန္ ရယူလိုျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားယံုၾကည္ေလးစားျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလည္း မိမိတို႕၏ သမိုင္း ေၾကာင္း အရ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား self-governing territories မ်ား ျဖစ္သည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဗမာျပည္မႏွင့္ပူးေပါင္းပါကလည္း မိမိတို႕ ၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္းအာဏာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးစရာမရွိ၊ တန္းတူေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္ နယ္ မ်ား အဆင့္ ကို ခ်က္ျခင္း လက္ ငင္းရရွိၾကမည္ဟုယံုၾကည္ၾကျခင္း စသည္တို႕ေၾကင့္ ပင္လံု စာခ်ုဳပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။]

ဤသည္ တို႕မွာ စစ္မွန္ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသစ္ မလြဲမေသြ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကမၻာ့ ကိုလိုနီစနစ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ပင္လံု သမိုင္း ၏ ပကတိ အစ နိဒါန္းမ်ားျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုသမိုင္း သည္ ကမၻာ အဝွမ္း decolonization ေခၚ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရ၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပဋိညဥ္ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီ ကမၻာ့ လူမ်ိဳး အသီးသီး တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ကိုေလးစားေရး [the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples] ဟူသည့္ အေျခခံမူ ႏွင့္လည္းခြဲျခား၍မရေသာ အခိုင္အမာရွိသည့္ သမိုင္း တခု ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင့္ အရေသာ္၄င္း၊ Frontier Areas မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တို႕ႏွင့္ အျမင္ျခင္းတထပ္တည္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႀကီးမားေသာ ႏို္င္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ အရေသာ္၄င္း ကမၻာ့ ဤေဒသတြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္သည့္ internal colony ေခၚ ျပည္တြင္း ကိုလိုနီ စနစ္မ်ိဳး၊ တမင္းတႏိုင္ငံစနစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္း လာစရာ အေၾကာင္း တစံုတရာမရွိခဲ့ေပ။

Posted by Zogamnuam

April 24th, 2014 at 11:27 pm

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

Comment ေရးရန္ (no comment)

“မိုးဒဏ္၊ေလဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္ နဲ႔ ေလာကဓံတရား တို႔ ဖိစီးလာတဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားတဲ့ အေဆာက္အဦ ဟာ တည္ေဆာက္သူ ဗိသုကာ ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမႈ ကိုေဖၚ ျပေနသလို၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္သူေတြ ေသြးေခြ်းမ်က္္ရည္နဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေအာ္ၾက၊ ငိုၾက၊ ေျပးၾက၊ လႊားၾက၊ ျပည္ပကမၻာ အႏွံ႕ကို အသုတ္လိုက္ အသုတ္လိုက္ တိမ္းေရွာင္ၾက နဲ႔ လူမႈဒုကၡ အဝဝ ကို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္း ခဲ့ရၿပီး ေသြးေခ်ာင္း စီးသတ္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီး အ ေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုၾကည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ သူ ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အျပစ္ဖို႔ၾကရေတာ့မွာလား။ တခ်ိန္က တတဂၤတည္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အခုၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အခိုင္အမာရွိခဲ့ တဲ့ သမိုင္းက ဘာကို ေဖၚျပ ေန သလဲ။ တည္ေဆာက္ရာမွာ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ မရွိ၊ ကပ်က္ကေခ်ာ္ အေမွ်ာ္အျမင္ မရွိစံမမီ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေဆာက္အအံု ယႏၱယား ေတြကိုပဲအသံုးျပဳခဲ့တာလား။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ရွည္ၾကစြာ အဖံုးကြယ္ခံခဲ့ရတဲ့ လွ်ိ႕ဝွက္ သမိုင္း ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပန္လည္ မေဖၚထုတ္ႏို္င္ေတာ့ဘူးလား။ ဒီေန႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြဟာ ပင္လံုသမုိင္းရဲ႕ အျဖစ္မွန္ေတြ ထဲမွာ ႏိုးထၾကၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြ ရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေျဖ ေတြကို ေဖၚထုတ္ၾက ရေတာ့မယ္။ စိန္ေခၚမႈ ေတြ နဲ႔ ၿပီးတဲ့ ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ က မွန္မွန္ကန္ကန္ မထုတ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ ေပ်ာက္သုဥ္း သြား ခဲ့ တဲ့ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ျပန္လည္ရွာ ေတြ႕ၾကဦး မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေသြး၊ေခြ်း၊မ်က္ရည္ေတြ နဲ႔ ေပးဆပ္ မႈေတြ ဟာ လည္း တမဟုတ္ခ်င္း အေတာ သတ္သြားဦးမွာမဟုတ္ဘူး။”

“A sudden collapse of a building in the midst of wind, rain, earth quake or natural disaster could be attributed to the shoddy job of the architect. Likewise, are we to blame Bogyoke Aung San, the architect of the modern-day Union of Burma for its over sixty years of undending civil war that consumed the blood sweat and tears of the people, who have been running and crying in despair and facing untold human miseries, coupled with mass exodus to the exiles? What kind of historical facts could we dig from the once shortly existed and now defunct Panglong Pyidaungsu? Have the builders of the Panglong Pyidaungsu lack proper visions and expertise? Has it been built with inferior building blocks and shoddy workmanship? Could we not properly expose the long hidden history of the Panglong Pyidaungsu? The new generation Burmese today need to be awakened to the truth of the history of Panglong and seek comprehensive answers to these questions. Unless and until these challenging questions could be correctly answered by the new generations, could we ever rediscover the lost Panglong Pyidaungsu and, more than half a century of sacrifices of the people’s blood, sweat and tears will not abrutply end.”

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

ၿဗိတိသွ်တို႕ က ျမန္မာႏိုင္ငံအား မျဖစ္မေနလြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့မည့္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး ႏွင့္ တမ်ိဳး ကိုလိုနီ ကြ်န္ျပဳသည့္ စနစ္ မ်ား ကို ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ ၏ အကူ အညီ ျဖင့္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း သည္ လည္း ေခတ္ႏွင့္ တေျပးညီ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး၊ ေဝးလန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ရည္ မွန္းဆ ႏိုင္သည့္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီး မား ေသာ ရွားပါးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးျဖစ္ သည္ ႏွင့္ အညီ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ အစရွိသည့္ Frontier Areas မ်ား အား ဗမာတို႕၏ ကိုလိုနီ ေက်းကြ်န္ႏိုင္ငံ မ်ားအျဖစ္သို႕ သြတ္သြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကတိကဝတ္တို႕ကို မယံုၾကည္ စရာ အေၾကာင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဤ သို႕ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေနာက္ခံကားခ်ပ္ ႏွင့္ Frontier Areas ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႕ ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ တုိ႕သည္ သဟဇာတျဖစ္ကာ ႀကီးက်ယ္ေသာ၊ ခန္းနားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိိုင္ငံ ႀကီးတခု ကို တန္းတူရည္တူ အတူတကြ စတင္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံတို႕ ျဖင့္ ၿပီးေသာ သမိုင္း အခ်ိန္ကာလ ကို ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေန အရပ္ရပ္ ႏွင့္ အညီ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို စတင္ ထူေထာင္ ရာ တြင္ လည္း အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ားကို စတင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းတို႔ မွာ ခိုင္မာ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ေခတ္မွီေသာ ခန္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခု ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အျပည့္ အစံု ပါဝင္ခဲ့ သည္ ကို ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ၏ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ကဗ်ည္း စာသား မ်ား တြင္ ေတြ႕ ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ ပူးေပါင္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး စသည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တို႕၏ သေဘာ တရား မ်ားပါရွိသည့္ အျပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အျခား အပိုဒ္မ်ားတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကမၻာ့ ဒီမုိကေရစီ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ခံစားရရွိ သကဲ့သို႕ ရရွိခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာ ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း အခိုင္အမာ ပါရွိခဲ့ေပသည္။ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ေတာင္းဆိုသည့္ Burma Proper ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ကိုထူ ေထာင္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ “အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္” ဆိုသည္ ကုိ မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မနစ္ၿမိဳ႕သည့္ တိုင္ေအာင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဤေဒသတုိ႕ က ဗမာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္္တိုင္ က နားလည္မႈ ထားရွိ ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယတိျပတ္ မျငင္းပယ္ခဲ့ေပ။ ဤသည္မွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈ တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဤ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူေသာ အျငင္းပြားဘြယ္ ကိစၥ ကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ တုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈေၾကာင့္လည္း Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ “အခိ်န္မေရြးခြဲထြင္ခြင့္” ေတာင္းဆိုမႈ အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” ဟူ၍ တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ကာ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္စြာ ညိွႏိုင္းခဲ့သည္ကိုပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား က မႏွစ္ၿမိဳ႕၊ လက္မခံႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား က ဤ အခ်က္ကို မေၾကမနပ္ ေထာက္ျပ လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆယ္ႏွစ္ေနလို႕မွ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကလ်င္ ဗမာ တို႕ ညံ့ရာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေျပာခ်လိုက္သည္ ကို ဗမာႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျပန္လည္မေျခပႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူသည္ ထိုကာလ Frontier Areas မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္) အတြက္ ဗမာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု အတူတကြဖြဲ႕ၾက မည္ဆိုလ်င္ အလြန္တရာ မွအခရာက်ေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနႏွင့္ ဤကိစၥ ကို အေၾကာက္ အကန္လည္း မျငင္းဆိုခဲ့၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘံုသေဘာတူညီမႈရႏိုင္သည့္ “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ အျမင္မွာ ရွင္းလင္းလွသည္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈ အတိုင္းျပည္ေထာင္စု ကိုအမွန္ တကယ္ တည္ ေဆာက္ လ်င္ Frontier Areas တို႔ ကလည္း (၁ဝ) ႏွစ္မက အႏွစ္ (၁ဝဝ)၊ တေထာင္ တုိင္ခြဲထြက္လိုၾကမည္မဟုတ္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈကို ေဖါက္ဖ်က္ပါက ခြဲထြက္ လို ၾကမည္။ ဆယ္ႏွစ္တန္၍ မွ ခြဲထြက္လိုၾကလ်င္ ခြဲထြက္လိုသူကိုအျပစ္မတင္သာ၊ “ဗမာညံ့ရာသာက်မည္” ဟူသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားကို ဤသို႔ နား လည္ ႏိုင္ပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပင္လံုကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးထိပ္ထားကာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္တို႔ ကို သူကိုယ္တိုင္က ဘယ္နံေရာအခါ မွ သစၥာေဖါက္မည့္လူစားမ်ိဳးမဟုတ္။ အစဥ္ ေလးစား၊ စံထား ေလာက္သည့္ ဗမာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ၏ အလိုအရမူ Frontier Areas မ်ား ကို (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း မ်ားျဖင့္ အဆင့္ ဆင့္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ဗမာႏွင့္အတူ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္၊ ဗမာ ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ တိုးတက္ေနသမွ်၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ထား ေနသမွ်ကာလ ပတ္လံုး ခြဲထြက္ေရး ကိုေတာင္းဆိုလာစရာအေၾကာင္းမရွိ၊ သာယာ ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စည္းလံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို အတူတကြ ထူေထာင္ ျဖစ္ၾကမည္။ ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္လံု သစၥာ၊ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဗမာကိုယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲ ၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ ပင္လံု ကတိ ကဝတ္ မ်ား ကိုလက္ေတြ႕ က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚကာ ယံုၾကည္မႈ ကိုအမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ဤကိစၥသည္ ယာယီသေဘာ သာေဆာင္ေသာ ကိစၥျဖစ္မည္။ ထာဝရ သေဘာကိုမေဆာင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းခြဲ ထြက္ပိုင္ခြင့္ ကို ထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အျဖစ္ ထာဝရ ႏိုင္ငံေရး လမ္းညႊန္ ျဖစ္လာမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထည့္မေရးပဲ၊ ေခတ္ႏွင့္ သမိုင္း တို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပဳရ ျပင္ရ လြယ္ကူ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္ ေရးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တေမွ်ာ္တေခၚ အေဝးကိုႀကိဳတင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ ကိုသက္ေသထူျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ အျပင္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ေရးဆြဲကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ကို ရယူခဲ့ေသး သည္။ ယင္း ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ တို႕၏ အႏွစ္သေဘာ တို႕ မွာ….

၁) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္။ (လူမ်ိဳူတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္ေသာ တမင္းတႏိုင္ငံ တျပည္ေထာင္စနစ္မ်ိဳး ကိုထူေထာင္ရန္မဟုတ္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထို္င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရမည္ ဟူလို။)

၂။ ျပည္နယ္မ်ား သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ) ရွိေစရမည္။ (ျပည္နယ္မ်ား သည္ ဗမာျပည္၏ တပည့္ ႏိုင္ငံ vassel states ကဲ့သို႕၊ ကိုလိုနီမ်ားကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရ ဟူလို)။

၃။ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕၏ အာဏာ သည္ တိုင္းသူ ျပည္ သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ရမည္။ (ျပည္နယ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို မ်ားကို သမၼတ သို႕မဟုတ္ တစံုတဦး က အေပၚစီးမွ ခန္႔ အပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ျပည္သူတို႕ က ေအာက္ေျခမွ ေရြးေကာက္ ေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ရမည္ ဟူလို)။

၄) တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ် လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တို႕တြင္တရားမွ်တမႈရွိ ေစလ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစိ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈတြင္ ဆူၾကံဳ နိမ့္ျမင့္ မရွိ ပကတိ တန္းတူ ခံစားၾကရမည္။ (ျပည္ေထာင္စု အေျခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ ကို အေျခခံေသာ အေချခံဥပေဒ ျဖစ္ရမည္ ဟူလို။)

၅။ လူနည္းစုမ်ား အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းထား ရမည္။ (ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရား အရ လူမ်ားစုမွအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၿပီးျပည္႔စံုေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဒီ္မုိကေရစီသေဘာတရား ၏ အျခားေသာ အႏွစ္သာ ရတခုျဖစ္သည့္ လူနည္းစု အခြင့္ အေရး ကို အာ မ ခံထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ကိုျပဌာန္းရမည္ဟူလို။)

၆ ႏွင့္ ရ။ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး နွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား။


ဤသို႕ျဖင့္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရန္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ (ရ)ခ်က္ကို အေသအ ျခာ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းၿပီး ယင္းတို႕အား အေျခခံလ်က္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပထမ မူၾကမ္း) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဥိးေဆာင္ကာ ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးအား ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမ တစက္မက် ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သံတမန္နည္း အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ လိုက္ၾက သည္။ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး၊ သူကိုယ္တိုင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗမာ ျပည္သူတို႕ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ဗမာျပည္သူတို႕ အတြက္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုမ်က္ေမာက္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ အျပင္ ယင္းပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား အတြက္လည္း ဗမာညီအစ္ကို တို႕ႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ထာဝရ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ ၾကမည္႕ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မူမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား ျဖင့္ အခိုင္အမာ ပႏွက္ရို္က္ကာ အုပ္ျမစ္ခ်ထားေသာ ေခတ္သစ္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႀကီး တခုျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံု ႏိုင္ငံသားတုိ္႕ အနက္ ဗမာ အပါအဝင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးမ်ိဳူး ၏ ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြား ကို မွ်ထိခိုက္ နစ္နာ ပ်က္စီးေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး အလ်င္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။

ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဗိသုကာ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုေခတ္ထိုကာလ ျပည္သူမ်ားအေပၚသာမက ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ႏွစ္ မကရွည္ၾကာ သည့္တိုင္ေအာင္ ေနာင္လာေနာက္သား ဗမာျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံုႏုိင္ငံသားတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ ပင္လံုႏိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယံုမွားသံသယ ထားဘြယ္ အလ်င္းမရွိခဲ့ေပ။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ႏုိင္ ခဲ့ သည့္ ကမၻာ႔အဆင့္မွီ ဗိသုကာႀကီးတဦးေပတည္း။

ဤ သည္မွာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးေပၚထြန္း ခဲ့သည့္ အစစ္အမွန္ သမိုင္း ၏ အႏွစ္သေဘာ ျဖစ္သည္။

The Panglong Agreement – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) ကို အျပည့္ အစံုဖတ္ရန္ / ဆြဲခ်ရန္ – See more at: http://vansangva.com/vansangva-library/#1

Posted by Zogamnuam

April 29th, 2014 at 9:58 pm

ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

Comment ေရးရန္ (no comment)

Salai Kipp Kho Lian

“အမ်ားတကာရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ တာဟာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး“ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း –
“Disturbing others’ liberty is not liberty” – Bogyoke Aung San -


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တိုင္းျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ကိုအရယူေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ သူႏွင့္အတူ ဇတ္သိမ္းသြား ခဲ့ရသည္ကို အမ်ားျပည္သူ တို႕သတိမမူမိခဲ့ၾကေပ။ သာမန္ျပည္သူတို႕သတိမမူမိၾကသည္ကို ထားဦး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) ကိုပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံထား သေယာင္ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕က ထင္ေယာင္မွား ခဲ့ဘူး သလို၊ ယင္းအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ) သည္ပင္လ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု က ရွစ္ေလးလံုးကာလ ခ်င္းတုိင္းရင္း သား တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တခုတြင္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာေျပာၾကားခဲ့ ဘူးသည္။ ထို႕အျပင္ လက္ရွိ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရးကာလကို အမီလိုက္ကာ တက္သုတ္ရိုက္ဝင္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာ ရွင္ သုေတသီ အ ခ်ိဳ႕ကလည္း ကြ်န္ပ္ တို႕ ႏိုင္ငံ တြင္ ရွိခဲ့၊ က်င့္ သံုး ခဲ့ ဘူးေသာ၊ က်င့္သံုး ေနဆဲျဖစ္ ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒ(၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွင့္ အ နီး စပ္ဆံုး ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားလာ ၾက ျပန္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တို္င္ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏို္င္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပထမမူၾကမ္း) သည္ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာ မ်ား ေပၚမွ ေပ်ာက္ ျခင္း မလွေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။ ၄င္းႏွင့္အတူ ပင္လံုသမိုင္း သည္ လည္း လႈိ႕ဝွက္ သမိုင္း တခုသဖြယ္သမုိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေပ်ာက္ ေနခဲ့သည္။

အမွန္မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို အထူးေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္စရာ ပင္ လိုမည္ မထင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ သူေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) (ပထမမူၾကမ္း) တြင္ ပင္လံု ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ အႏွစ္သာရ အေငြ႕အသက္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ကာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ သည့္ ဦးခ်န္ထြန္း ကိုယ္တိုင္ က ယင္း အေျခခံ ဥပေဒ သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္းအႏွစ္သာရအားျဖင့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္သည္ ပင္လ်င္ ယင္း အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္း ဆံုး ဝန္ခံခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒကိုေရးဆြဲသူ ကိုယ္ တိုင္က ယင္း အေျခခံဥပေဒ ကို တျပည္ေထာင္စနစ္ အျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒ(၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္ ဟုတ္မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ အခ်ိန္ကုန္ ခံ ကာ ဆက္လက္ ၿပီး အက်ယ္အက်ယ္ အ ျငင္းပြား ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ပင္လံုလမ္း မွစတင္ လမ္းခြဲ ခဲ့ ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီး ေရး လမ္းေၾကာင္း သို႕ စတင္လမ္းလြဲခဲ့သည္မွာ ယင္း၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိုင္အမာ သက္ ေသ ထူႏိုင္ပါ သည္။ က်ည္း ေျမာင္းေသးသိမ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတုိ႕က အေပၚယံ အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ သကာရည္ ကို လိမ္မာပါးနပ္စြာ လူးထား ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို တျပည္ေထာင္စနစ္ေဘာင္အတြင္းသို႕ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သြတ္သြင္းႏိုင္သည္သာမက သာမန္ျပည္သူမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ လွည့္ စား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံကိုလည္းေသးသိမ္နိမ့္က်ေသာ ေသြးအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ စစ္ဘီလူးတို႕ က်က္စားရာ စစ္တလင္း တစျပင္ အျဖစ္သို႕ က်ဆင္း သက္ေရာက္ ေစခဲ့ သည္။ http://vansangva.com/vansangva-library/#5

ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၏ အစပိုင္းကာလ – ေရာင္စံုသူပုန္ေခတ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) ေခၚ တျပည္ေထာင္စနစ္ အသက္ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ၁၉၄ဂ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အၾကား (၁၄) ႏွစ္တာ ကာလ၊ ပါလီမန္ေခတ္ (သို႕မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ ဟုအမ်ား နားလည္ၾကေသာ ထိုကာလ အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္း စစ္မီး သည္ စတင္ အရွိန္ ရကာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို မေဆာင္က်ည္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ တျပည္ေထာင္စနစ္ ကိုျပဌာန္း ထား သျဖင့္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ေနထို္င္ေသာကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံႏွင့္ အံမဝင္ ဂြင္မက်၊ ပင္လံု မူ မ်ား ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္သည္ကို ရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း အားျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေရးထိုးရာတြင္မပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား တသုတ္ၿပီးတသုတ္ေတာခိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုကနဦးကာလ ျပည္ တြင္း စစ္၏ အစပိုင္း “ေရာင္စံုသူပုန္ေခတ္” တြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တို႕သည္ ပင္လံု ျပည္ ေထာင္ စု ႀကီး ကို ယံုၾကည္ေနၾကဆဲ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမပ်ိဳကြဲေအာင္ ထိမ္းသိမ္းရမည္ဟုရိုးသားစြာယံုၾကည္ကာ ဦးႏုအစိုးရအား အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း စစ္ တြင္ မပါဝင္ခဲ့ၾကေသး ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ ၾက သည့္ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ကခ်င္တို႕ အေနႏွင့္ ပင္လံုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ပင္လံုမူမ်ားရွင္သန္ေနေသးသည္၊ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ)သည္လည္း ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီေရးဆြဲထား သည္ ဟု ထင္မွတ္မွား ေနၾက ဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပိုင္းကာလတြင္ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္နီ အစရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံသည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူတန္းစားကို အေျခခံ သည့္ ကြန္ျမဴနစ္လက္ဝဲဝါဒီ မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ အလံျဖဴ၊ အလံနီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ စသည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ လည္း ျပည္ေထာင္စု အဝွမ္း လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ျပည္သူတုိ႕အား တစုတစည္းတည္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ ဘံုႏိုင္ငံ ေရး ဦးတည္ခ်က္ မ်ားမရွိခဲ့ ၾကေပ။ တပ္ေပါင္းစုမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း တာရွည္ မခံခဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္ ကမ်ားသည္။ ဤ သို႕ျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း တေလ်ာက္ ေရာင္စံု သူပုန္ေခတ္ တြင္စတင္ေတာခိုခဲ့ၾကေသာ အလံျဖဴ၊ အလံနီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ ႏွင့္ မဆလေခတ္တြင္ ေတာခို ခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႕သည္ မိမိတို႕ ေၾကညာ ခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ကိုမေရာက္ပဲ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းခုလတ္တြင္ အခိ်န္အခါႏွင့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕တြင္ ဇတ္သိမ္းသြား ၾကရ ေသာ အထင္ကရ ပါတီအဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းလက္ေတြ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ တျပည္ေထာင္စနစ္၏ ခါးသီးမႈမ်ား ကို လက္ေတြ႕ က်က် ခံစားလာ ရသည့္ တုိင္းရင္း သားတို႕သည္ ပင္လံုတြင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မ်ားဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည့္ အျဖစ္ကို ႏိုင္ငံေရး နည္း အား ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စတင္ အေရး ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္းအရာမေရာက္ခဲ့ေပ။ (Vansangva Library, www.vansangva.com တြင္ရႈရန္။)

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတုိ႕ ၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

၁၉၅ဝခု ႏွစ္ တြင္ တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အ ျဖစ္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ရွမ္းလူထုအေပၚ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းလူထုအတြင္း မေၾကနပ္ခ်က္မ်ား စုျပံဳလာသည့္အၾကား ပင္လံု ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးနည္း အားျဖင့္ ပါလီမန္ အတြင္းမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကင္းမဲ့လာသည့္ အဆံုး ၁၉၅ဂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕ တြင္ ရွမ္းမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ Sao Noi ဦးေဆာင္သည့္ Num Hsük Han ေခၚ ရွမ္းလူငယ္ သံုးက်ိတ္တို႕ မွ ေသနတ္ (ရ) လက္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး အ တြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ေရး ကိုစတင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံုျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ ဝင္ထဲမွ ရွမ္းအမ်ိဳူးသားတို႕ က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ရွမ္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိပ္သုဥ္းေစခဲ့သည့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို စတင္ ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားတုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ မ်ားဆံုးရႈံးမႈ အေပၚ မေၾကမနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အမ်ား တ ကာ ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ၾကားက ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ တရားဝင္ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း၊ စီေမာ္၊ေဂၚလံ၊ဂန္ဖန္ အစရွိသည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကကန္႕ကြက္သည့္ၾကားမွ တရုတ္ျပည္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ ျခင္း အစ ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံ ေရး အခင္း အက်င္း မ်ား ၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ Zau Seng, Zau Tu, Zau Dan အစရွိသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးခ်စ္ ညီအစ္ ကို သံုး ဦးမွ ဦး ေဆာင္ကာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို လက္မွတ္ ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံု ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွ ကခ်င္ အမ်ိဳူးသားတို႕က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ကခ်င္ျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မ်ား ဆိပ္သုဥ္း ေစခဲ့ သည့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ကို စတင္ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယံုၾကည္ကာ ကနဦးျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္ပင္မယူပဲ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါဝင္ လာ ၿပီး တျပည္ေထာင္စနစ္ ေအာက္ တြင္ မိမိတို႔ ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိုဆံုးရံႈးခဲ့သျဖင့္ ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက အမ်ိဳးမိ်ဳး အေရးဆို ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အရာမ ေရာက္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Pu Hrang Nawl (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္), Pu Thualzen (ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ရင္း မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း), Pu Son Kho Pau (ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းမွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း), Pu Son Cin Lian (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္), Pu Dam Kho Hau, Pu Pa Cung Nung တို႔ ကဦးေဆာင္၍၄င္း ၁၉ရ၆ ခုႏွစ္ တြင္ Pu Mang Tling (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္), Pu William Sa Lian Zam (ေရတပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း) တို႔ မွ အသီးသီး ဦးေဆာင္၍၄င္း ခ်င္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ားကို စတင္ ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ထိုေခတ္ ထိုကာလ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသဆို္င္ရာ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန မ်ား ႏွင့္ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တို႕ ၏ သေဘာ သဘာဝ အရ အခက္အခဲ ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေမြးေသ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား အျဖစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ Pu Tial Khar မွဦးေဆာင္ကာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး ကိုတည္ေထာင္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ကို ျပန္လည္စတင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို လက္မွတ္ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံု ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာ ခ်င္းအမ်ိဳူးသားတို႕က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ခ်င္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆိပ္သုဥ္း ေစခဲ့ သည့္ တျပည္ ေထာင္ စနစ္ကို စတင္ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုဆန္က်င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တုိ႕၏ တပ္ေပါင္းစုမ်ား

လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ ၁၉ရ၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁ဝ) ရက္ေန႕ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ကရင္နီ၊ခ်င္း၊ရွမ္း၊ပအို႕၊လားဟူ၊မြန္၊ပေလာင္၊ဝ၊ရခိုင္ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း တို႕ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီတပ္ဦး (National Democratic Front) သည္၄င္း Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan State Army-North (SSPP /SSA), Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive Party (KNPP), Chin National Front (CNF), Lahu Democratic Union (LDU), Arakan National Council (ANC), Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO), Ta-ang National Liberation Army (TNLA), Wa National Organization (WNO) တို႔ ပါဝင္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ United Nationalities Federal Council (UNFC) ေခၚ တပ္ေပါင္းစုတို႕သည္၄င္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုဆန္႕က်င္ၿပီး ပင္လံုမူ ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဘံုႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ ဗမာ ေက်ာင္းသား တုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ထို႕အျပင္ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) ေခၚ လက္နက္ကိုင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ သည္လည္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ကာ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကိုယ္္တိုင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုမူ ကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကို ဦးတည္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္ ပထမ ဦးဆံုး ေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အထက္ပါ တပ္ဦး တို႔တြင္မပါဝင္ေသာ Restoration Council of Shan State (RCSS) ႏွင့္ United Wa State Army (UWSA) တုိ႔သည္လည္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ကာ ပင္လံုကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကိုထူေထာင္ ရန္ ဦးတည္ခ်က္ရွိၾကသည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းဝင္ ေျခလွမ္းသစ္

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္းအားအေခ်ာသပ္ေရးဆြဲေရး အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႕ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံမူမ်ားကိုညွိႏိႈင္းရာတြင္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖက္မွ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ခဲ့သည့္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈံးကို အစိုးရဖက္မွ သေဘာတူကာ “ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး ကို အာမခံခ်က္ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္” ကိုက်င့္သံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ဖက္ ႏွစ္ဖက္လံုး မွ ညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားက အေျခခံမူအျဖစ္ ေဘာတူညီမႈရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း ညွိ ႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဖက္မွ (တပ္မေတာ္ ကုိယ္္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္) UPWC ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဝင္ မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ NCCT ေခၚ တႏိုင္ငံ လံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညိွင္းႏႈိင္းေရးေကာ္မီတီဝင္ မ်ားပါဝင္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကာလ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း က ဖက္ဒရယ္ ကိုခြဲထြက္ေရးမူအျဖစ္ တတိုင္းတျပည္လံုးကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ လိမ္ညာမႈိင္းတိုက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕တပ္မေတာ္သည္ ယင္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ခံလာသည္မွာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းတြင္ အေရးႀကီး ေသာ သမိုင္း အလွည့္ အေျပာင္းတခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပထမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ျပည္သူ တရပ္လံုးက ႀကိဳဆိုၾကရေပမည္။

ပင္လံုကိုေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းျမင္ကြင္းက်ယ္။

ဤသည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွစကာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစတစ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့သည္မွ ယေန႕ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း (ရဝ) နီးပါးၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ တခုလံုးအေပၚ လႊမ္းျခံဳ ၿပီး ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရႈေထာင့္တခု မွ ျမင္ေတြ႕ ရသည့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ကိုဆန္႕က်င္ၾကသည့္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္း မွတ္တိုင္အခ်ိဳ႕တို႕ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သံတမန္ နည္းအားျဖင့္ စတင္ အုပ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး သည္ အမွန္တကယ္ တြင္မတည္ရွိေတာ့ပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီး သြားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ရွည္ၾကာစြာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕၏ အသက္၊ ေသြးေခြ်း ႏွင့္ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာတို႕ကို ရင္းႏွီးေပးဆပ္ကာ၊ ျပန္လည္ေရး ဆြဲခဲ့ရ သည့္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏သမိုင္းျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူတရပ္လံုးအေနႏွင့္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္ ကိုမ်က္ေျခမျပတ္သင့္ေပ။ ျပည္သူတို႕လိုလားေတာင္းဆိုေနသည္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ သက္သက္မဟုတ္ပဲ၊ လက္ေတြ႕ စစ္ေျမျပင္ ေရွ႕တန္းမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္စဲေရး၊ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ သည့္ ေသနတ္သံ မ်ားရပ္စဲေရးျဖစ္သည္။ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို အားလံုးေသာအင္အားစုတို႕မွ ဆန္႕က်င္လာၾကၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေရး ကိုလည္း အားလံုးေသာအင္အားစုတို႕မွ သေဘာတူလက္ခံလာၾကသည့္ ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ အဓိပၸါယ္လံုးဝ ကင္းမဲ့ သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အား လက္ေတြ႕က်က် အမွန္တကယ္ရပ္စဲေရး သည္ ဗမာအပါအဝင္၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး ၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵ ျဖစ္သည္။

လူမ်ိုဳး ေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး ၏အနာဂတ္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ တခုတည္းေသာ အေျဖမွာ ပင္လံုဆီသို႕ျပန္လည္ဦးလွည့္ ရန္မွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္ စရာ လမ္းမရွိေပ။ ပင္လံုတြင္ ႏိုင္ငံ့ ဖခင္ႀကီးမ်ား (founding fathers မ်ား) မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္သည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ရန္လိုမုန္းထားမႈမ်ား ႀကီးထြားေစမည့္ အၾကမ္းဖက္နည္း၊ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ ထူေထာင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳး အလ်ဥ္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အၾကား “ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ“ တန္းတူ ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္ အဝရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ့ကိုသာ ခ်ထားခဲ့ၾကသည္ ကို သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနပါသည္။

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္ သာလ်င္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ၏ စိတ္ႏွလံုး ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာ ေတာင့္တင္း ေသာျပည္ေထာင္စုကို လည္းပင္လံုစိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္သာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ ကာလ တေလ်ာက္လံုး ျဖတ္သန္း ခဲ့ၾကရသည့္ပကတိသမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ အင္အား သံုးကာ နယ္ေျမ စိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ေရး စစ္ေရးလမ္းစဥ္ အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စု ကို တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ ေၾကာင္း သမိုင္း သခၤန္းစာမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကို အစည္းေျပေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အရွည္သျဖင့္ တည္တန္႕ ခိုင္ၿမဲေရး ကိုပါၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ တုိ္င္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို လည္း အားအင္ခ်ိနဲ႕ေစခဲ့ သည္ကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေန ရၿပီျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕ သည္လည္း ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ ေစခဲ့သည္ကို သမိုင္းလက္ေတြ႕တြင္ တြင္ဖံုးကြယ္၍မရေသာအမွန္တရား ျဖစ္ေပသည္။

လူမ်ိဳးတမိ်ဳးႏွင့္တမ်ိဳး စစ္အင္အားသံုးကာ ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ျပဳက်င့္ သည့္ ဝါဒသည္ ပင္လံု လမ္းစဥ္ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ေသာ လမ္းစဥ္ သာျဖစ္ေပသည္။ ပင္လံုကိုေက်ာခိုင္း ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာအပါအဝင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳူးကို မွ် ေကာင္းက်ိဳး မျပဳႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အက်ိဳးမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမို္င္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ အခိုင္အမာ သက္ေသထူ ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
ပင္လံုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အင္အားစုအားလံုးတို႕၏ စုစည္းမႈခြန္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ႏွင့္ အတူ စည္းစည္းလံုးလံုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕။

25 May 2014

ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္ အျခားေသာအေရးႀကီးသည့္ သမိုင္းအလွည့္အေျပာင္းမ်ားကိုေအာက္ပါ လင့္ တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

http://vansangva.com/vansangva-library/#10

Posted by Zogamnuam

May 29th, 2014 at 4:14 pm

Page 1 of 212