Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

Panglong Spirit and Panglong Agreement

with 2 commentsပင္လံုစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ အား ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ ျခင္း

Original English Version by Sai Wansai : August 08, 2016 Panglong.org

Translated into Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian (Vansangva.com)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အလိုအရ “ပင္လံု စာခ်ဳပ္” သည္ အဓိကမက်။ “ပင္လံု စိတ္ဓာတ္” သည္ သာလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ၁၉၄ဂ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ထံမွ လြတ္လပ္  ေရး ကို အရယူ  ေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီး အဓိက က်ေသာ အခ်က္္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ လ ႏွင့္ ဂ်ဴလိုင္လမ်ား တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထို္းၿပီး သည့္ တုိင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ႏွင့္ တႀကိမ္၊ လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕ မ်ား ႏွင့္ တႀကိမ္ အသီး သီး ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရာတြင္ ႏွစ္ ႀကိမ္ ႏွစ္ခါ  စလံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏  အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ ကို အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိူ္င္ငံေရး ႏိူးၾကြားမႈျမင့္တက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု အသိုင္း အဝိုင္း ႏွင့္ ယ်ထဘူတက်က် စဥ္းစားေတြးေခၚ သည့္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရး ေလာက တုိ႔ တြင္ ဤ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ကိုျဖစ္  ေစ သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႕ တိတိက်က်ေျပာဆိုခဲ့သည္ ကို အနီးကပ္ ေစာေက်ာ  ေလ့လာၾကည့္ ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ ရသည္။

ၾသဂုတ္ လ (၄) ရက္ထုတ္ သွ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္တြင္ေဖၚျပခ်က္အရဆိုလ်င္ ဂ်ဴလိုင္ လ (၁ရ) ရက္ေန႕ တြင္ UNFC ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ က ပင္လံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း  ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

”ပင္လံုညီလာခံဆိုတာ ပင္လံု Agreement အေပၚမွာအေျခခံမွာ လား။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္အေပၚမွာ အေျခခံတာလား။ ပင္လံုသေဘာ တူညီ ခ်က္ ဟာ ေယ်ဘုယ သေဘာဆန္ပါတယ္။ တိတိက်က်ရယ္လို႔ေတာ့မဟုတ္ပါ ဘူး။ ျပန္ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက ပါေနတာက ကခ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ ပါတာပါ ။ တျခားတိုင္းရင္း သားေတြနဲ႔စာ လို႔ရွိရင္ေတာ့ အပိုဒ္ ၅ အပိုဒ္ ၆ နဲ႔အပိုဒ္ ၉ မွာ ေသေသခ်ာခ်ာကို ကခ်င္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပ ထားတာရွိပါတယ္။ ၈ မွာေတာ့ ရွမ္းကို ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္။ ရွမ္းကိုေဖာ္ျပထားရာမွာ လည္း တကယ္ေတာ့ General  ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ (VIII) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.အဲေတာ့ without prejudice ဆိုတာ အဓိပၸါယ္အမ်ိုးမ်ိုးေဖာ္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပင္လံုစာခ်ုပ္အတိုင္းသြားမယ္ဆို လို႔ရွိရင္ ေတာင္မွ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့          ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္နိုင္တဲ့အေျခအေနရွိပါတယ္။ ဒါဟာက်မတို႔အ တြက္ျပႆနာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ျပႆနာက တကယ္က်မတို႔ သေဘာတူညီမႈယူခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာမွျပသနာမရွိပါဘူး။ က်မက ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ လို႔ေျပာ တာဟာ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရး။ ပူးေပါင္း ျခင္းအားျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ တို႔က စိတ္ဓါတ္ဘဲယူရမယ္။ ဒီထဲမွာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ ပါတယ္။ မြန္မပါ ကယားမပါ။ မပါတာေတြအမ်ားႀကီးဘဲ။ ဒါေၾကာင့္က်မက ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံပါလို႔ေျပာတာ။ ပင္လံုစာခ်ုပ္ကိုအေျခခံမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ဗမာ၊ ရွမ္း နဲ႔ဘဲၿပီးသြားေရာလားဆိုတာ- မျဖစ္နိုင္ ပါဘူး။ ေနာက္ ပင္လံုစာခ်ုပ္ ထဲကအတိုင္း လို႔မေျပာတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က က်ဉ္းလြန္းလို႔ပါ။ ဒါ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔က်မ တို႔လိုပါတယ္ တကယ့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ေပါ့။“

ေဒၚစုဆိုလိုသည္မွာ ရွမ္းျပည္ေထာင္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား သည္ ဗမာ ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး ကို အတူတကြ ရယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးခဲ့သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပင္လံု ဟူေသာ ၿမိဳ႕ ကေလးတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေမြးဖြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္သည္သာ လ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထက္ ပို၍ အေရးႀကီး သည္ ဟုဆိုလိုယင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္မွာ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ကရင္ ႏွင့္ ရခုိင္ ႏွင့္ အျခား လူမ်ိဳးမ်ား မပါဝင္ခဲ့ သျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ က်ဥ္းေျမာင္း ေနသည္၊ ပို၍ က်ယ္ျပန္႕ေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္ သည္။  ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ကို ပစ္ပယ္ကာ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟု ဆိုလိုဟန္ရွိ သည္။

ေစာေစာပိုင္း (၂ဂ)ဂြ်န္ လတြင္ လက္မွတ္ေရးထို္းခဲေသာ အဖြဲ႕ (ဂ)ဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္က လည္း ေအာက္ပါအတုိင္းတိတိက် ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ ပင္လံုညီလာခံဆုိတာဘာကုိေျပာလုိတာလဲ၊ ပင္လံုစိတ္ ဓါတ္ကုိ ေျပာလုိတာလား၊ စာခ်ဳပ္ ကုိ ေျပာလုိလား၊ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ  ေျပာတာလား လို႕ ေမးခြန္းေတြေမးလာတာရွိပါတယ္၊ ပထမဦးဆုံး အား ျဖင့္ေတာ့  ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုဘဲ ေျပာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကအဓိကမဟုတ္ပါဘူး လုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္၊  ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း ဆုိေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းကလြတ္ လပ္ေရးရဖို႕ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္၊ လြတ္ လပ္ေရး ကိစၥနဲ႕သက္ ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊  စာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ကအားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း အနည္းအက်ဥ္းဘဲ ပါတယ္၊ မပါတဲ့သူေတြ က ပင္လံုစာခ်ဳပ္အ  ေပၚအေျခခဲ့ မယ္ဆုိရင္မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ကုိလစ္လ်ဴရွုထားတာလား လုိ႕ေမးစရာျဖစ္လာမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ သေဘာထားအျမင္သည္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို စိတ္အေႏွာက္အ ယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား သည္ လြတ္လပ္ေရး ရလုဆဲ အခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ သူ ၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄ရ ႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ကာလတြင္ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ယင္း ကာလ ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရ၏  ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေဒၚစု ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ မည္သည့္အတိုင္းအတာ အထိ  ယ်ထဘူတက်က် အဆက္အစပ္ ရွိသည္ ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ပထမ အခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ကို အတူတကြရယူရန္အတြက္  ပူးေပါင္း ခဲ့ ၾက ျခင္းသည္ အေရးႀကီး ေသာအခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပည့္အဝမွန္ကန္ သည္ဟုမဆိုႏိုင္ေပ။ ထိုစဥ္ကာလ ပင္လံု ညီလာခံ တေလ်ာက္လံုးတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ တစံုတရာ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ႀကီးမားေသာ သံသယစိတ္ မ်ားရွိခဲ့သည္ကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ ရပါသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႕ အမွန္တကယ္လိုလားေသာ တန္းတူ၍ လြတ္လပ္သည့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ အစား ဗမာ က ၿဗိတိသွ် ေနရာကိုဝင္ယူကာ အုပ္စိုးသူ လက္သစ္ အျဖစ္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား အေပၚ တဖက္သတ္ စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ လာ မည္ကိုစိုးရိမ္မႈ တုိ႔ ရွိေနခဲ့ သည္ ကို၄င္း အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ သံသယဝင္ကာ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည့္ အတုိင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္ကို ၿဗိတိသ်ွတုိ႔ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးကိုရလာသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ကာယေန႔ အထိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား က သက္ေသ ထူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) တြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ပုဒ္မပါရွိလာသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္ ကို ထင္ရွား ေစပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ပင္လံုတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ပူးေပါင္းမႈ ဟူသည္မွာ ေဒၚစုပံုေဖၚသကဲ့သို႔ သံသယစိတ္မ်ား အၾကြင္းမဲ့ ကင္းစင္သည့္ ပူးေပါင္း မႈ မ်ိဳး မဟုတ္ခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ တုံးတံုးခ် ပူးေပါင္း သည့္ သေဘာထက္ ထိုစဥ္ကာ လ ပကတိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ၏ ျပဌာန္းခ်က္ သေဘာ (realpolitik)၊ ေကာင္းလွပါသည္ဟု မဆိုသာသည့္ တိုင္ေအာင္၊ ေကာင္းတန္ရာ၏ ဆုိသည့္သေဘာ (calcualated risk) ျဖင့္ ေပါင္း စည္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္ကာလ ေတာင္တန္းေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သည္ အဆံုးအျဖတ္မွားခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ အထိျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အတိတ္သမိုင္းက သက္ေသထူခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအပိုင္း သူေျပာသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ ဟူသည္မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အဆိုမဟုတ္သည့္ အျပင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမွန္ကန္ေသာ အဆိုလည္း မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္ ကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရ လက္ေအာက္ တြင္ တိုက္ရိုက္ ရွိေနေသာ Burma Proper ေခၚ Ministerial Burma ေခၚ ဗမာျပည္မ ဟူသည့္ နယ္နိမိတ္တြင္ မွီးတင္းေနထို္င္ၾကသည္ မွာ ဗမာ အျပင္ မြန္၊ ကရင္၊ ရခုိင္ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကရင္နီ ေခၚ ကယားေဒသမွာ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာေဒသ ဟု ၿဗိတိသွ် ကသတ္မွတ္ထားေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းလမ္းအရ ဆိုလ်င္ ဗမာျပည္မ အတြင္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္း သားအားလံုး ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ပင္လံုညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳကာတက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ အျပင္ ယင္းပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကိုလည္း ၄င္း တိုင္းရင္းသား အားလံုး ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ဴလိုင္ လ ၂၈ မွ ၃ဝ အထိက်င္းပခဲ့သည့္ မိုင္ဂ်ားယန္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ေကအင္ယူ ဒုဥကၠ႒ ေနာ္ေဆေဖၚေရာ္စိန္အား ကရင္ သတင္းစင္တာ မွေမးျမန္းခ်က္ ကိုျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ မိမိ၏ ပါတီသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ပင္လံု လက္စြဲ စာအုပ္ တြင္ပါရွိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တို႔ ကိုသေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း၊ ပင္လံုသည္ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္ တို႔ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခား တုိင္းရင္းသားတို႔ အတြက္ ပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ ေရး၊ တန္းတူေရး အစရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါရွိသည့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ကိုထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း အထူးျပဳေျပာ ဆိုသြားခဲ့ ပါသည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာဆိုရာတြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ တထပ္တည္း က် သျဖင့္ ေကအင္ယူ အေနႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံပါေၾကာင္းထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ဤရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ ၁၉၄ရ တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ဤစာခ်ဳပ္ အား ပစ္ပယ္ကာ စာခ်ဳပ္ အသစ္ တစ္ခုႏွင့္ အစားထိုး သင့္သည္ ဟူေသာ အဆို မွာ မဆိုအပ္ေသာ ယ်ထာဘူတ မက်ေသာ အဆိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳး အုပ္စုမ်ား ျပည္ေထာင္ မ်ား အတြင္း အျခင္းျခင္း သေဘာတူခ်ဳပ္ဆို ထားေသာစာခ်ဳပ္ ျဖစ္၍ ယင္းသို႔ေသာ စာခ်ဳပ္တရပ္ အျဖစ္သာသေဘာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေအာင္ျမင္ စြာေဖၚ ေဆာင္ ရာတြင္ ဤစာခ်ဳပ္အား တစ္ေရ ႏွိမ့္ျခင္း ေသးသိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံု တရာ ျဖစ္ထြန္း လာ စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေပါင္း (၉) ခ်က္တြင္ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္း ကိစၥမ်ားသာပါရွိခဲ့သည္၊ တိက် ရွင္းလင္းမႈမရွိ ဟူသည့္ အဆုိမွာလည္း ယ်ထဘူတမက်ေပ။ အထူးသျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ တခုလံုးကို ပစ္ပယ္ရာ က် ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္တို႔သည္ ထိုကာလ လတ္တေလာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အခက္အခဲမ်ား ကိုေျဖ ရွင္းရန္အတြက္ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈမရွိဟုဆိုပါက မျငင္း သာေပ။ တရားနည္းလမ္းက်ပါသည္။

သို႕ပင္ျငားလည္း အေရးႀကီး သည့္ အပိုင္းမ်ား မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္တြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳးမ်ားအျခင္းျခင္းအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေန ထို္င္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ုဳပ္ျဖစ္ သည္ႏွင့္ အညီ ဆက္လက္၍ အေလးအျမတ္ထား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသးသိမ္ေအာင္။ ပ်က္ျပယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည့္ အရာကိစၥ တစ္ခု အလ်င္း မဟုတ္ေပ။

မၾကာေသးမီက အထင္ကရ ေရွ႕ေနတစ္ ဦးလည္း ျဖစ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အား အစဥ္တစိုက္ ေလ့ လာေစာင့္ ၾကည့္သူတစ္ဦလည္းျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ထူးက ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္မ်ားကို  ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပရလ်င္

„ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ စာခ်ဳပ္သည္ တခုတည္းသာ ရွိရပါမည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကမာၻ့ၿငိမ္းခ်မ္ရေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း ……

ဆြစ္ဇာလန္ အား ျပည္နယ္သံုးခု တို ့စုေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့  သည့္ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ (Federal Charter) ……

၁၉၆၃ ခုနွစ္တြင္ မေလးယား၊ ဆားဘား၊ ဆားရဝပ္ နွင့္ စကၤာပူ တို ့ပူးေပါင္းၿပီး မေလးရွား  သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆိုကာ မေလးရွားဖက္ဒရယ္နိုင္ငံတည္ ေဆာက္လာခဲ့သည့္ [စာခ်ဳပ္] …….” စသည္တို႔ ကိုသာဓကမ်ားအျဖစ္ အခိုင္အမာ မီးေမာင္းထိုးျပသြားခဲ့ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ဦးေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေဖၚျပရာတြင္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို …..

“….. စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို ့မျပဳ သလို၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ပါ။ မူရင္းအမည္ကို ထပ္မံသံုးစြဲကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳ။ သမိုင္း၏ အေမြအနွစ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ သည္ တခုတည္းအေနျဖင့္ အမည္ေရာ အနွစ္သာရပါ မူရင္းအတိုင္း ပင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။“

ဦးေအာင္ထူး က ဆက္လက္ေဖၚျပရာတြင္ “အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟူေသာ အမည္တပ္၍ ေဖၚေဆာင္ပါက [၂ဝ ရာစု] ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ႀကီး၏ အနွစ္သာရကို ဆန္ ့က်င္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံၾကဘြယ္မရွိ။ ပင္လံု အမည္ ကို အလြဲသံုးစားျပဳ ရာလည္း က်ပါမည္” ဟူ၍ သူ၏ စာတမ္းရွည္တြင္ ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

သူ၏ အဆိုမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ယေန႔အထိ တရားဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ အား ေခၚယူရန္မလို၊ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူရန္အတြက္ မူလာပင္လံု စာခ်ဳပ္ပ်က္ ျပယ္ ေၾကာင္း၊ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက  ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ မွ ရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔သည္ မူလပင္လံု စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနၿပီး မည္သည့္ စာခ်ဳပ္က တရားဝင္ ျဖစ္သည္ ကို ဥပေဒေၾကာင္းလမ္း အရ  ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ  ပင္လံုညီ လာခံ သို႔မဟုတ္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္မလိုေပ။ သူ၏အျမင္အရ ပင္လံု ဟူေသာ အမည္နာမကို မသံုးသင့္၊ သံုးမည္ဆိုပါကလည္း ပထမပင္လံုညီလာခံမွ ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပရမည္၊ သို႕မဟုတ္ပါက ေမးခြန္းထုတ္စရာ တသီႀကီးရွိ လာမည္ျဖစ္သည္။

ရႈေထာင့္ အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၄၇ တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ (၁၉၄၇) အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ တဆက္ထည္း တြင္ ျပည္ေထာင္စု   ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟူ၍ ႏိုင္ငံသစ္တခုေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳးမ်ားအျခင္းျခင္း အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ မျပဳမျပင္ေကာင္းေသာ အထြတ္အျမတ္ထားရမည့္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ အျဖစ္သေဘာထားရေပမည္။

ပင္လံု ဟူေသာ အမည္နာမကိုအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမျပဳသည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အညီ လိုအပ္ေသာ  ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ကို နဂိုမူလ ပင္လံု ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ကိုမေပ်ာက္မပ်က္ေစပဲ ႏိုင္ငံတြင္းမွီ တင္းေနထိုင္ၾက ေသာ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကိုထင္ဟပ္သည့္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အဝန္းအဝိုင္းအား ခ်ဲ႕ထြင္သြား ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

စာေရးသူ။ စိုင္းဝမ္းဆိုင္

မူရင္း အဂၤလိပ္သာသာမွ ဘာသာျပန္သူ။ ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္ (Vansangva.com) 13 August2016

Posted by Vansangva Group

August 16th, 2016 at 11:30 pm

Posted in Back to Panglong

2 Responses to 'Panglong Spirit and Panglong Agreement'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Panglong Spirit and Panglong Agreement'.

 1. အ ေကာင္း ၿမင္ ဝါ ဒ ကို လက္ ကိဳင္ ထား နိဳင္ ရင္ ပင္ လံဳ ဟာ တန္း တဴ ေရးနဲ ့ဒီမိုကေရစီေရးကိဳအေထာက္အကဴေပးသြားမွာအမွန္ပါဘဲ။

  Well Wisher

  17 Aug 16 at 10:43 am

 2. ဟုတ္ခဲ့ပါခင္ဗ်ား။ အခုလို အျပဳသေဘာေဆာင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး တဲ့ Well Wisher အေပၚအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူထဲကျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့အေလ်က္ ဆဲလို႕ေကာင္းတဲ့အစိုးရေတြ ဆင္းသြားၾကတဲ့ အခုလိုေခတ္ေကာင္းေခတ္သစ္ အခ်ိန္ သမယမွာ အားလုံးေကာင္းပါသည္ဗ်ာ ဆိုၿပီး အားေပးေထာက္ခံရင္း အေကာင္းျမင္ ဝါဒကို ကိုင္စြဲၿပီး အားရွိပါးရွိ ကခုန္ေနခ်င္တာအမွန္ပါခင္ဗ်ား။ အရင္ဆဲလို႔ေကာင္းတဲ့အစိုးရေခတ္မွာ မီးခဏခဏပ်က္တာကို အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေျပာဆုိၿပီး မီး ခဏခဏ ပ်က္တာကို တဲ့တိုးပဲဖြင့္ခ်ေဖၚထုတ္ၿပီး ဆဲၾကဆိုၾက ရတာလည္းေပ်ာ္စရာလြမ္းစရာတခုလိုျဖစ္ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ွဆဲလို႔မေကာင္းတဲ့အစိုးရေခတ္ေရာက္လာ ေတာ့မီးခဏခဏ လာတယ္ဆိုၿပီးၿပံဳးေပ်ာ္ ၾကရတဲ့ေခတ္ကိုေရက္လာၾကၿပီမဟုတ္လားဗ်ာ။

  အဲ….ႏိုင္ငံေရ၊း ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ေရး၊ သိမုိင္း ဆိုင္ရာ က႑ ေတြ မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာေက်နပ္စရာေတြ က မီးလိုပါပဲ ခဏ ခဏ ေပၚလာတတ္ပါတယ္ …. Well Wisher ခင္ဗ်ား၊ ။။။။။။။။။။။။

  Vansangva Group

  24 Aug 16 at 4:55 pm

Leave a Reply

ျမန္မာလက္ကြက္

ျမန္မာလက္ကြက္