Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

Bogyoke Aung San’s Panglong Spirit

without commentsကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ နဲ႕ ေတာင္ေပၚသားတို႔ ရဲ႕ ပင္လံုကတိကဝတ္

အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ အေျခခံအုပ္ျမစ္ ကို ရဲရဲ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၾကည့္ၾကရေအာင္….

ပင္လံု ရယ္…. ဒီမိုကေရစီရယ္ ….ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရယ္….ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယ္ …..

ဒီ (၄) ခုကိုဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႔မရဘူးဆိုတာ အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖက္ကို ဦးတည္လာၾကတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ဒီအခ်က္ဟာပိုလို႔ေတာင္ အေရးႀကီးလာပါတယ္။

ဒီသမုိင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကေလးရဲ႕ အႏွစ္သေဘာ ကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၿပီး ေစာေက်ာၾကည့္ၾကရေအာင္…..

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေသအျခာဖတ္ၾကည့္ ရင္ အပိုင္း (၁ဝ) ပိုင္းပါရွိပါတယ္။

ပထမအပိုင္းကေတာ့ နိဒါန္းတိုကေလးပါ။ ဒီနိဒါန္းတိုေလးရဲ႕အႏွစ္သေဘာကို လိုုရင္းတိုရွင္း  ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚ  ျပရမယ္ဆိုရင္ “ …. ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ခ်က္ျခင္းပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္းတို႔ သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ပိုမို၍ လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကည့္ အတိုင္း …. ေအာက္ပါအတိုင္းသ  ေဘာ  တူၾကေလသည္“ တဲ့ .…

ၿဗိတိသွ် ရဲ႕ ဒုတိယကမၻာ စစ္အၿပီး  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း**အရ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း  ေဒသျပည္ေတြ က ဗမာနဲ႕အတူ လြတ္လပ္ေရးကို ခ်က္ျခင္းမယူေသးပဲ ဗမာျပည္မနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်င္ရင္ လည္း မိမိ တို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ေနာင္တခ်ိန္က်မွ ပူးေပါင္းရန္ဆို ၿပီးမူဝါဒသေဘာထား ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ စီမံကိန္း ကျပ႒ာန္းထားတာက ေတာင္တန္းေဒသေတြကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ေရေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္      ကာလအားျဖင့္ မေရ ရာ မေသျခာ တဲ့ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ မူဝါဒသေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ရဲ႕ နိဒါန္း တို  ေလးဟာ ေတာင္တန္းသားေတြက ဗမာ နဲ႕ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္  ေရး  ကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ခ်က္ျခင္း အရ လိုခ်င္တာ ကိုေဖၚျပ ထားတာ ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္  စစ္ၿပီးေခတ္        ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ စကၠဴျဖဴ မဟာစီမံကိန္းႀကီးကို ေဟာဒီပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ နိဒါန္းတိုေလး နဲ႔ ကို အေဟာသိကံ အဆံုး သတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံတရားေတြဟာ ေဟာဒီ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ရဲ႕ နိဒါန္း တိုေလး ထဲမွာ အခုိင္အမာ ပါရွိေနပါတယ္။ ဗမာနဲ႔ ပူးေပါင္းရာ မွာ လည္း ဗမာရဲ႕ ကြ်န္လူ မ်ိဳး၊ ဗမာပိုင္ ပိုင္ ကြ်န္ႏိုင္ငံေတြ အျဖစ္ပူးေပါင္းခ်င္တာမဟုတ္ပဲ ညီရင္းအစ္ကိုပမာဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္  ေထာင္စု ႏိုင္ငံထဲမွာ တန္းတူ              ရည္တူ ပူးေပါင္း ခ်င္တာျဖစ္တယ္။

ဒီနိဒါန္းတိုေလးမွာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေဖၚျပထားတဲ့ ပင္လံုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာေရေတြ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး ေတြ ကိုပဲ တခါ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေအာင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ တျခားစာပိုဒ္ ေတြထဲမွာ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း နဲ႔ ေတာင္တန္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတူတကြဆက္လက္ၿပီး ပံုေဖၚသြားၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုပံုေဖၚႏိုင္လို႔ပဲ တစည္းတလံုးထဲ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့  ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စု ကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စည္းလံုးတဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြေသာေတာင္တန္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုသမိုင္းမွာ founding fathers မ်ားအျဖစ္ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုကမၻာမွာ ပထမဦးဆံုး ထူေထာင္ခဲ့ ၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္မွေပၚေပါက္လာတဲ့ ဘယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ ရဲ႕ျပည္ေထင္စုကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ founding fathers ေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကတာခ်ည္းပါပဲ။  ေပါက္လြတ္ပဲစား ေသးသိမ္ေအာင္ မလုပ္ဘူးၾကပါဘူး။

ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ႀကီး အဆံုးသတ္သြားတဲ့ ကာလမွာ ကမၻာတဝွမ္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈ အရွိန္အ ဟုန္ေတြ ဟာ တားမႏိုင္ဆီးမရေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေရာဂ မ်ိဳးစံု ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈ  ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို အားၿပိဳင္မႈေတြ မ်ားျပားလွတဲ့ စစ္ၿပီးေခတ္ကာလမွာ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံအသီးသီး ကိုတစည္းတလံုး ထည္း  ျဖစ္ေအာင္ညီညြတ္ေရး ကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္တဲ့  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ မရွိခဲ့ ၾကတာကရယ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေရာဂေတြရဲ႕အားၿပိဳင္မႈ ကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ၾကတာ စသည္ျဖင့္  အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္      ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ က  ေတာ့ ဂ်ာမနီ၊ ကိုးရီးယား၊ ဗိယက္နမ္၊ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္၊ ယီမင္၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ဆိုက္ပရပ္(စ္)ကြ်န္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ႏွစ္ျခမ္းဟက္တက္ကြဲသြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဂ်ာမနီ နဲ႔ ဗိယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတြဟာ မၾကာေသး ခင္ကာလကျပန္လည္ပူးေပါင္းသြားၾကေပမဲ့ က်န္ႏွစ္ျခမ္းကြဲႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တင္းမာမႈေတြ အေတာ      မသတ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။

ဒီလိုကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္းေတြၾကားမွာ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းကတေမွာင့္၊ ေတာင္တန္း သားေတြ ရဲ႕လိုအင္ဆႏၵ နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကလည္း တဖက္၊ အညာသားေလးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာခက္ခဲနက္နဲတဲ့ တစည္းတလံုးထည္း လြတ္လပ္ေရး ကိုအရယူေရး ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပုစာၦ ကို သူ႔ ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္ အျမင္၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္တဲ့စိတ္ရင္းေစတနာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာကြ်မ္းက်င္မႈ ေတြ နဲ႔ အတူ စိတ္ရွည္  ရွည္၊ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ကိုင္တြယ္ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ သမိုင္းတြင္မဲ့ပင္လံုစာခ်ုပ္ကို အားလံုးသေဘာ တူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ပင္လံုစိတ္ဓါတ္

အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း (ဒါမွမဟုတ္) ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏို္ငံ ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေအာင္ဆန္း ကပင္လံုမွာ ဘယ္လိုသမိုင္းအေမြအနစ္ေတြ ခ်န္ထား ခဲ့ေသးသလဲ ဆက္လက္တူး ေဖၚၾကည့္ ၾကရေအာင္။

အပိုဒ္ ေပါင္း(၉) ပိုဒ္ပါ ဝင္တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ထဲမွာ ေတာင္တန္းေဒသေတြဟာ ….

ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ ကို ရာႏႈန္းျပည့္ရွိေစရမယ္ ဆိုတာ အပိုဒ္ (၅) မွာ ပါရွိၿပီး

ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္  ေဒသျပည္တို႕ဟာ ဘ႑ာ ေရးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို အပိုဒ္ (ဂ) နဲ႔ (၉) ေတြမွာ အခိုင္အမာ ကဗ်ည္းထိုးၿပီးအာမခံထားပါတယ္။

ဒီအပိုဒ္ သံုး ပိုဒ္ ကေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္ နဲ႕ ခ်င္း ေဒသျပည္ ေတြဟာ ထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ  ေခတ္သစ္ျပည္                ေထာင္စု ႀကီး  ထဲကို မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းရာမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ သဘာဝအရ  နဂိုရွိရင္းစြဲ အမ်ိဳးသားအခြင့္ အေရး (intrinsic natural rights) ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ ေတြကို အာမခံ ခ်က္ရွိေစဖို႔ အတြက္ သူတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ပိုင္ခြင့္ ေတြ ကို အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး သေဘာတူ ထည့္ သြင္း ထားခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕အေျခခံ မူေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အပိုဒ္တခု အထူးျပဳၿပီးေဖၚျပလိုတာကေတာ့ အပိုဒ္ (ရ) မွာ “ေတာင္တန္းေဒသရွိျပည္သူတို႔ သည္ဒီမုိ ကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံမ်ား ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ရရွိခံစားေစရမည္“ ဆိုတဲ့အပိုဒ္ တုိကေလးပါပဲ။

ဒီအခ်က္ ကိုဘာျဖစ္လို႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ထားၿပီးအထူးျပဳေဖၚျပရသလဲဆိုေတာ့ဒီအပိုဒ္ကေလးရဲ႕ထူးျခားခ်က္    ဟာ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြနဲ႔ တင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က မထားခဲ့ပဲသူ ကိုယ္္တုိင္က သူ႔ရဲ႕စီတ္ရင္းေစတနာ နဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ အရ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။[က်မ္းကိုး။ ဦးေဖခင္ ၏ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ Guradian သတင္းစာ အခ်ပ္ပို တြင္ေဖၚျပခ်က္။]

ဒါကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက  ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမတစက္မက်ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာသံတမန္ နည္းနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုထူေထာင္ခဲ့ရာမွာ ဗမာနဲ႔အတူေတာင္ေပၚသားေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္  နဲ႔ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းေနထို္င္သြားၾကမဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျဖစ္ ထာဝစဥ္ သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ ဖို႔အ တြက္ ပင္လံုမွာ ႒ာပနာ ထား ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစား ဖို႔ေကာင္းတဲ့ “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

လြတ္လပ္ေရးရ ရင္ၿပီးေရာ၊ ေတာင္ေပၚသားေတြကိုခဏတျဖဳတ္ညာထားလိုက္မယ္၊ တေန႔ က်ရင္ ဒီစာခ်ဳပ္ကို စုတ္ၿဖဲပစ္လို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္ေပၚသားေတြ  ကိုယာယီသေဘာ ႏွစ္သိမ့္ထားဖို႔၊ လိမ္ဖို႕ညာဖို႔တနပ္စားဥာဏ္ မ်ိဳး နဲ႕ေပါက္လြတ္ပဲစားထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ငယ္ဘဝ ကစ ေနာက္ဆံုးလုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္အထိသူ႔ရဲ႕အထၳဳပၸတၱိ ေတြမွာ ထပ္ခါတလည္းလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရတဲ့ သူ႔ရဲ႕        ႀကီးမားတဲ့ သမာဓိဂုဏ္ေတြ နဲ႔ သက္ေသထူလို႔ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (ဂ) ရက္ေန႔ မွာ ပင္လံု ကိုေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ခရီး  ေရာက္မစိုက္  ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ ခြန္းမွာ ေျပာသြားခဲ့တဲ့ စကား အရ လည္းသက္ေသထူႏိုင္ပါေသးတယ္။ ခရီးေရာက္မစိုက္ အေမာေတာင္မေျပေသးခင္မွာ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းက ဘယ္လိုမိန္႕ခြန္းေျခြ ခဲ့သလဲ ၾကည့္ရေအာင္၊ ေကာာ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါမယ္…..

“…..ဗမာနဲ႔ပူးေပါင္းပါဟုလည္း မတိုက္တြန္းႏိုင္၊ မပူးေပါင္းပါ ႏွင့္ ဟုလည္းမေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းဖို႔ မေပါင္းဖို႕       ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ ေတာင္ေပၚသား ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တုိ႔၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းရန္မပူးေပါင္းရန္ ေတာင္ေပၚသားတို႕၏ ဆႏၵကို သိလိုေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ပူးေပါင္းလို က ေတာင္ေပၚ သားမ်ား မနစ္နာေစရန္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္မိမိလာေရာက္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္အတူဖဆပလအစိုးရမွာ ကမၻာတည္ေအာင္ခိုင္    ၿမဲမည္ မဟုတ္သည္ကိုသိပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဖဆပလအစိုးရ ပ်က္သြားေစကာမူ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း သေဘာ တူညီခ်က္ကို မဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ေနာင္ေရးအတြက္ ဘာ မွ် စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ သူေရာဖဆပလ အစိုးရေရာ ကမၻာတည္သေရြ႕မၿမဲသည့္တုိင္  ေအာင္ မၾကာမီ ခ်ဳပ္ဆိုေတာ့မယ့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို၄င္း၊ အဲဒီပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီးေရးဆြဲမဲ့ အေျခခံဥပေဒ ကို၄င္း ကမၻာတည္သေရြ႕တည္ၿမဲ ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။

ေတာင္ေပၚသားတို႕ ရဲ႕ ပင္လံုကတိကဝတ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က ေတာင္တန္းသားေတြရဲ႕ နဂို ရွိရင္းစြဲအခြင့္အေရးေတြ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္ အေရးေတြ ကိုအ ျပည့္အဝ အသိ အမွတ္လိုက္ျခင္း သည္ပင္လ်င္  “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ကို သူကိုယ္တိုင္ က လက္ေတြ႕က်က် စတင္ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ကို ေတာင္ေပၚသားေတြ က လည္း ပူးေပါင္းေရး ဆိုတဲ့ ပင္လံု ကတိကဝတ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ပါရွိတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုေဆာင္က်ည္းေပးမဲ့ တန္းတူ မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာအေျခခံမူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံတရားေတြ ကို အေလး အနက္၊ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းႏွလံုးသြင္းၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္ေတြ မူဝါဒေတြကေနသာေမြးဖြားရွင္သန္  ခဲ့ တာ ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေမြးၾကပါ၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္သာ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္သည္သာ ပိုၿပီး အဓိကက်ပါတယ္ လို႔ အညာသားေလးကိုေအာင္ဆန္း ကေျပာလိုက္လို႔  ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ဆိုတာ မိုးေပၚကေန ျပဳန္းစားႀကီး က်လာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕အႏွစ္သာရသေဘာအရ အမ်ားစုကဆံုးျဖတ္တယ္၊ အ မ်ားစုကအုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ ေယဘုယ် နားလည္ႏိုင္ေပမဲ့ အႏွစ္အားျဖင့္ျပည့္စံုေအာင္ဆိုရင္အဲဒီအမ်ားစုက လည္း အနည္းစုအခြင့္အေရ ကိုေလးစားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို လူမ်ိဳးစံုေနထိုင္   တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ဗမာ တိုင္းရင္း သားေတြက အေရွ႕ကေနဦးေဆာင္ၿပီး အဲဒီဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံအႏွစ္သာရသေဘာကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံု ၾကည္  ၿပီး ရင္ဝယ္ပိုက္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မွသာ တိုင္းျပည္ဟာ ထဝရၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာတဲ့ စစ္မက္ေတြ ကင္းစင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိုထူေထာင္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီ ကိုျပည္ေထာင္စု ပံုစံနဲ႕ ပံုေဖၚရာမွာ အမ်ားစုနဲ႕အနည္းစု အၾကားတရားမွ်တမႈ ရွိေရးနဲ႔တင္မျပည့္  စံုေသးပါဘူး။  တန္ဘိုး ထားမႈေတြ (values) ေတြ တူညီ ဖို႔လည္းလိုပါေသးတယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒီမိုကေရစီ ကိုေတြးေခၚရာ မွာ အမ်ားစု၊ အနည္းစုအခြင့္အေရးေတြအျပင္ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ ဘံုတူညီတဲ့တန္ ဘိုး ထားမႈ (common values) အပိုင္းကို အေလးအနက္ ထားခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကိုေရးဆြဲရာမွာ သူကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ အဲဒီ အပိုဒ္ (ရ) မွာ ထင္ရွားစြာ  ေတြ႔ျမင္ရ ပါတယ္။ ဒါကိုက ျမတ္ႏိုး စရာေကာင္း တဲ့ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း ရဲ႕ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ဆိုတာ အေပၚယံသေဘာ အေျပာခ်ည္းသက္သက္ နဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုတ္ပဲလက္ ေတြ႕က်က် နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေတြးေခ ၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ကေနေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းတာသက္သက္ကိုပဲ ကြက္ၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္လို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ၿပီးျပည့္စံုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္   ေၾကာင့္ပူးေပါင္း လာ ၾကတာမဟုတ္ပဲ၊ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ တန္ဘုိးထားမႈေတြ ကိုအရင္ ေခ်ျပေဆြးေႏြး ေရးသား သေဘာတူညီၾကၿပီးမွ သာ ပူးေပါင္းလာၾကတာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ နဲ႕ဆက္ႏႊယ္တဲ့ တန္ဘိုးေတြကိုအေလးထားမႈ ကေနျဖစ္ေပ ၚလာတာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ မွာ ေတာင္ေပၚသားေတြက ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ကိုအတူတကြရယူမယ္ပူးေပါင္း မယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ ကိုေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္အဲဒီေတာင္                     ေပၚသားေတြရဲ႕ ကတိ ကဝတ္ ဆိုတာကလည္း ပင္လံုမူ ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လံုမူဆိုတာေပၚေပါက္လာတယ္၊ ပင္လံုမူ ကိုအေျခ ခံၿပီး ပူးေပါင္ေရး း ဆိုတဲ့ ပင္လံုကတိကဝတ္ဆိုတာေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ မေရရာမေသျခာတဲ့ စီတ္သႏၱာန္ အ ဆင့္မွာ သာရွိေသးတဲ့ (subjective thinking) သာျဖစ္တဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကေန ပူးေပါင္းေရးဆိုတာ တမဟုတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚ မလာႏိုင္  ပဲ၊ အဲဒီစိတ္ဓါတ္အေျခခံနဲ႕ေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ပကတိသေဘာ လက္စုတ္လက္ကိုင္ျပလို႔ရတဲ့ ပင္လံုမူဝါဒကို အေျခ ခံၿပီး သာလ်င္ ပူးေပါင္းေရးဆိုတာျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းျမင္ဝါဒအေျခခံၿပီး အျပဳသေဘာ  ေဆာင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ပင္လံု ရယ္…. ဒီမိုကေရစီရယ္ …. ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရယ္….ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယ္ …..

ဒီ (၄) ခုကိုဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႔မရဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလွပါတယ္။

ပင္လံုကိုရဲရဲႀကီးၾကည့္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကမွ သာလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ တဦးနဲ႕ တဦးေလးစားလို႔ အားနာလို႔ ၿငိဳျငင္မွာ ေၾကာက္လို႕ဆိုၿပီး၊ မေဆြးေႏြးရဲ မၾကည့္ရဲ မကိုင္တြယ္ရဲ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕ စခမ္းသြားေနလို႕ကေတာ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာ ကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေပါင္း  ေျမာက္ျမားစြာအထိ အာမခံဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆို တင္ျပေဆြးေႏြးလို႕ အၿငိဳျငင္ခံရ တာ ထက္ မေျပာမိမဆိုမိလို႔ လိုရာမေရာက္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ မွာ အဖုအထစ္ေတြျဖစ္ၿပီး ဆင္ေျပာင္ႀကီး အမွီးေရာက္မွ တစ္ေနခဲ့ရင္ ပိုၿပီး အပစ္ႀကီးပါတယ္၊ ပိုၿပီး ေတာင္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို မလိုတမာ အျပင္ ပေရာဂ သမားေတြက လုပ္ၾကံၿပီး ပင္လံု ကို ခြဲထြက္ေရး အိုးမဲသုတ္ ထားၾကလို႔လည္းေၾကက္စရာမလိုပါဘူး၊ ဒီအုပ္စုဟာ ဖက္ဒရယ္ကိုေတာင္ခြဲထြက္ေရး အိုးမဲသုတ္ခဲ့ၾကေသး တာ        ပါ၊ ေရရွည္မွာမေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ အမွန္တရားဟာဖံုလို႔ဖိလို႔မရပါဘူး၊ ဒီေန႔ ျပည္သူတရပ္လံုးက ဖက္ဒရယ္ဆို တာ ပူးေပါင္းေရး လို႕ အမွန္အတိုင္း သိရွိနားလည္းလာၾကပါၿပီ။ ပင္လံုဆိုတာဟာလည္း ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္   ေၾကာင္းသမိုင္း အေထာက္ အထားေတြ ခို္င္ခိုင္ မာမာ ရွိေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုေရထိုး ခဲ့ၾကတဲ့ ေဖေဖၚဝါ ရီလ (၁၂) ရပ္ ကို ျပည္ေထာင္စုေန႕ လို႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္၊ ခြဲထြက္ေရးေန႔ ဆိုတာလည္းမၾကားဘူး ၾကပါဘူး။

အမွန္တကယ္ေတာ့ အညာ သားေလး ကိုေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပင္လံုမွာ ေတာင္ေပၚသားေတြနဲ႕ အတူတကြ သေဘာ တူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိလွ တဲ့ သမိုင္းဝင္ စာတန္းတိုေလးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ျပည္ထာင္စုႀကီးရဲ႕ အေျခခံအုပ္ျမစ္ဆို တာ ကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္လို႕မရပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ဟာ ဒီေန႕အထိ တရားဝင္အခိုင္အမာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီ အေျခခံအုပ္ျမစ္မရွိရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုလည္းထူေထာင္လုိ႔မရပါဘူး။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ ေပၚလာဖို႕အတြက္ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ပင္လံု ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးေစ့ကို အရင္စစ္အာ ဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကလည္း မထိပါးရဲခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္မွာ လည္း ဒီအေျခခံအုပ္ျမစ္ကို နင္းေခ်ဖ်က္ စီး ပစ္ပယ္ ၿပီး ပင္လံုနဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္တူရူကို ဦးတည္ဖို႕ ဆိုတာ ပိုလို႕ေတာင္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုပစ္ပယ္ျခင္း အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕လမ္းခြဲ လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လံုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေမွ်ာ္မွန္းခဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့  ျပည္ေထာင္စု ႀကီးနဲ႔လည္းေဝးသြား ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး လိုက္ ပါတယ္ ပါခင္ဗ်ား။

ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္

Vansangva Group

**

Excerpt from Burma White Paper, 9th. May 1945 Part II Statement of Policy Item 6 Page 11

„The administration of the Scheduled Areas, that is the Shan States and the tribal areas in the mountainous fringes of the country, inhabited by the peoples differing in language, social customs and degree of political development from the Burmans inhabiting the central areas, would remain for the time being a responsibility of His Majesty’s Government until such time as their inhabitants signify their desire for some suitable form of amalgamation of their territories with Burma proper.

ျမန္မာျပည္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ေမလ (၉)ရက္ ၁၉၄၅ အပိုင္း(၂) ေပၚလီစီေၾကျငာခ်က္ အပိုဒ္ (၆) စာမ်က္ႏွာ (၁၁) မွေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပခ်က္။  ” …ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပို္င္းတြင္ ေနထိ္ုင္ၾကကုန္ေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈ တို႔တြင္ မတူညီေသာလူမ်ိဳးမ်ား အေျခစိုက္ေနထိုင္ရာ သီးသန္႔ ေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းနယ္ပယ္ မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးတူစုမ်ား ေနထိုင္ရာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတာင္ေပၚေဒသမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ယင္းေဒသေန လူမ်ိဳးတို႔ က ျမန္မာျပည္မႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ပံုစံ ျဖင့္ပူးေပါင္းရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းထုတ္ေဖၚျပသသည့္ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဘုရင္ခံ ၏ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…”

မွတ္ခ်က္။ ဤစကၠဴျဖဴစာတမ္း သည္ စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ၿဗိတိသွ် လီမန္တြင္ ၁၇-၅-၄၅ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းအတည္ျပဳ ခဲ့ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး အႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဆင္းမလားတြင္ စစ္ေျပး ျမန္မာအစိုးကေရးစြဲ ျခင္းျဖစ္သျဖင့္   “ဆင္းမားစီမံကိန္း” ဟုလည္း ေခၚ တြင္သည္။

ပင္လံု စာခ်ဳပ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခ်က္ ကိုေတာ့ ေအာက္ပါ လင့္ တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

http://vansangva.com/vansangva-library/#1

Posted by Vansangva Group

August 24th, 2016 at 9:47 pm

Posted in Back to Panglong

Leave a Reply

ျမန္မာလက္ကြက္

ျမန္မာလက္ကြက္