Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

Athen History ေအသင္သမိုင္း Part 2

without commentsေအသင္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ မွာ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္ လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္း

အပိုင္း(၂)

စစ္ပြဲ ေတြ အေတာမသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေခါမ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံေတြ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံ

ေရွးေဟာင္း ဂရိ ႏိုင္ငံ မွာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ရာဂဏန္း နဲ႕ ခ်ီၿပီးရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ ႏိုင္ငံသား (ၿမိဳ႕သား) ေတြဟာ မ်ိဳးႏြယ္စု ေတြ နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၾကၿပီး ေသြးသားအားျဖင့္နီးစပ္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားၿမိဳ႕ ကေန ေျပာင္းေရႊ႕ ေန ထိုင္ လာ ၾကတဲ့ သူ ေတြ နဲ႕ ကြ်န္ေတြ ကို ႏိုင္ငံသားစာရင္းထဲ မွာထည့္လို႕မရဘူး။ မိန္းမေတြကိုလည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသား ေတြ အျဖစ္မသတ္မွတ္ ၾက ဘူး။ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ က ၂သိန္းခြဲ ေလာက္သာရွိ ၿပီး ႏိုင္ငံသားလို႕အသတ္မွတ္ခံရတာက သံုး ေသာင္း ေလာက္ပဲရွိတယ္။ တဦးနဲ႕တဦး က ငယ္စဥ္ ကေလး ဘ၀ ကစ ကစားေဖၚ ကစားဖက္ေတြ၊ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။၊ ႀကီးလာတဲ့အခါမွာလည္း ၿမိဳ႕ညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖက္ေတြ၊ ျငင္းခုန္ဖက္၊ စကားစစ္ထိုးဖက္ေတြ၊ စစ္ပြဲေတြရွိလာရင္လည္း တိုက္ေဖၚ၊ တုိက္ဖက္ ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဆိုလုိတာက ႏိုင္ငံသား ေတြဟာ တဦးနဲ႕ တဦး သိၾကြမ္းၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ တနည္းမဟုတ္တနည္း ပါ၀င္ ပတ္သက္ၾကၿပီး တဦးကို တဦး ရာထူး ခန္႕အပ္တာ၊ ျငင္းပယ္တာ ကစ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ အႏုပညာ အစရွတဲ့ ကိစၥ အ၀၀ မွာ အျမဲ ထိေတြ႕ၾကတဲ့ အေလ်ာက္ ဒီၿမိဳ႕ ရဲ႕ ေစ်းကြက္လပ္ ဟာ အေရးပါအရာ ေရာက္တဲ့ လူထုေဆြး ေႏြး ၀ိုင္းေတြ က်င္းပရာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အသိပညာ ေတြ ဖလွယ္ရာ၊ ျမွင့္တင္ရာ၊ ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရာ မွာ အေရးႀကီး တဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ၿမိဳ႕သား တိုင္း မွာ တဦးခ်င္းစီအတြက္ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးကိစၥအတြက္ တာ၀န္ (duty) ကိုယ္စီ ရွိၾက တယ္။ တနည္း အားျဖင့္ သူတို႕ရဲ႕ဘ၀ မွာ အခြင့္အေရး ဆိုတာထက္ တာ၀န္ဆိုတာ ကိုပိုမို လြမ္းမိုးတယ္။ ႏိုင္ငံ့ တာ၀န္ ကိုေက်ပြန္ေအာင္မထမ္းေဆာင္သူကို လူမႈေလာကမွာ နိမ့္က်တဲ့ အဖ်က္ အေႏွာင့္ သမားလို႕ျမငၾ္ကတယ္။ ႏိုင္ငံ့ တာ၀န္ တခုခု ကိုမယူထားဘူး၊ ဒါမွ မဟုတ္ ၿမိဳ႕လံုးသြ်တ္ညီလာခံမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေလ့မရွိတဲ့သူကို ဂရိဘာသာစကားနဲ႕ idiotai လို႕ ႏွိမ္ေခၚၾကတယ္။ အဂၤလိပ္စကားလံုး idiot (ငတံုးငအ) ဆိုတာ အဲဒီဂရိစကားလံုးကေနဆင္းသက္လာတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံ့ အေရး မွာ တက္ တက္ ၾကြၾကြ မပါ၀င္သူေတြကို ငတံုးငအ စာရင္းထဲမွာ ထည့္ထား ခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဂရိေခါမသားေတြက ဒီေန႕ေခတ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံ့အေရး တက္တက္ ၾကြၾကြ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ ေရးသား တဲ့သူေတြကိုမွ ကြက္ၿပီး အညွိးထားၿပီး ဖမ္းလားစီးလား၊ သတ္လားျဖတ္လားလုပ္တဲ့လူေတြကို ဘယ္လိုမ်ား ကင္ပြန္း တတ္ၾက မလဲမသိဘူး။

ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ပထ၀ီ အေနအထား ကေတာ့ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာရင္ ၿမိဳ႕သားအားလံုး ကို တပ္ဆုတ္ ေစ လံုလံုျခံဳျခံဳ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဗဟို ရွိတယ္။ အဲဒီ ဗဟို ျပဳရာရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ရွိတဲ့ က်ယ္၀န္း တဲ့ နယ္ေျမ ႀကီးထဲမွာ အိမ္ေျခေတြ၊ ရပ္ရြာေတြ၊ ၿမိဳ႕ငယ္ေတြ ရိွတယ္။ ဥပမာ ေအသင္ ၿမိဳ႕ ဆိုလို႕ရွိရင္ အမွန္ တကယ္ ေတာ့ ATTICA ဆိုတဲ့ ကြ်န္းဆြယ္ ႀကီး ထဲမွာ တည္ရွိတာျဖစ္ေပမဲ႕ ဒီကြ်န္းဆြယ္ တခုလံုးထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူအားလံုး ကုိျခံဳၿပီး ေအသင္ ၿမိဳ႕ သားေတြ အျဖစ္ ေခၚေ၀ၚ ၾက တာ ျဖစ္တယ္။ ျပင္ပ ရန္သူက က်ဴးေက်ာ္စစ္ နဲ႕ ၀င္လာရင္ လယ္ သမား၊ တံငါသည္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ေအသင္ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း ကို တပ္ဆုတ္ၿပီး အဲဒီကေန ျပန္လည္ ခုခံၾကရတယ္။ ေအသင္ နဲ႕ အၿပိဳင္ အင္အားႀကီးတဲ့ ေနာက္ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံတခု ကေတာ့ စပါတာ ျဖစ္တယ္။ စပါတာ ကေတာ့ LACONIA ဆိုတဲ့ ကြ်န္းဆြယ္ ႀကီးထဲမွာ ရွိ တဲ့ ေက်းရြာေတြ ကိုသိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီကြ်န္းဆြယ္ထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့သူ အားလံုးကို ေအသင္မွာ လို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မသတ္မွတ္ပဲ စပါတာၿမိဳ႕ ေပၚသားေတြကိုသာ ကြက္ၿပီး ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကတယ္။ ေအသင္မွာ လို ဒီမိုကေရစီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ မထြန္းကားပဲ သူတို႕ သိမ္းပိုက္ ထားတဲ့ နယ္ေျမထဲကလူေတြကို မလိုအပ္ပဲနဲံလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ေလ့ရွိတာမို႕ မေၾကမနပ္ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကြ်န္းဆြယ္သားေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခားနားၾကတဲ့အတြက္ ေအသင္နဲ႕ စာရင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း မႈ အားနည္းၿပီး စစ္ႏိုင္ငံ ပိုဆန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအသင္နဲ႕ ကြာျခားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ စပါတာရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြကို ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ခြင့္ေပးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ စပါတာမွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သူရဲေကာင္း ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့သလို စစ္ေရးမွာ လည္း ရန္သူ႕ စစ္ပရိရယ္ကိုႀကိဳတင္ တြက္ဆႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြေပၚထြန္းခဲ့ဘူး ပါတယ္။ (ေျမပံုကိုရႈပါ၊ ဒီေျမပံုမွာေတာ့ မ်ားျပားလွတဲ့ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံေတြထဲက ေအသင္နဲ႕ စပါတာ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုကို မီးေမာင္းထိုး ျပထား တယ္)။

အလံုအျခံဳ ကာကြယ္ ထားတဲ့ ေအသင္ တုိ႕ စပါတာ တို႕ ကိုတည္ေဆာက္ရာမွာ အခုေခတ္လို ကုန္သြယ္မႈ နဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေအာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ မတည္ေဆာက္ပဲ ရန္သူ ႏိုင္ငံေတြက လ်ွပ္တပ်က္ ၀င္မစီး ႏိုင္ေအာင္ ကုန္းတြင္း ပိုင္း မွာ တည္ေဆာက္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါကလည္း ဂရိ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ ေတြအၾကား အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ အျပန္အလွန္ စစ္ခင္းမႈ ေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီေတာ့ ေအသင္ၿမိဳ႕မွာ တုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚထြန္း လာ ဖို႕ အထိျဖစ္လာရေအာင္ အေရးႀကီးတဲ့ ေရခံေျမခံ နဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္း တရား ေတြ ကို ျပန္လည္ သတၳဳခ်ၾကည့္ရင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရ ပါတယ္။

(၁) ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားေတြ ဟာ တဦးနဲ႕ တဦး ေသြးသားနီးစပ္ၾကတယ္၊

(၂) လူဦးေရအားျဖင့္ ဒီေန႕ေခတ္ၿမိဳ႕ေတြနဲ့ စာရင္နည္းပါးေနေသး တယ္၊

(၃) တျခား ဂရိ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံ ေတြ နဲ႕ မၾကာခဏ စစ္ခင္းၾကရတယ္၊

(၄) ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥ ေတြမွာ ၿမိဳ႕သား အားလံုး တနည္းမဟုတ္တနည္း ပါ၀င္ ေန ၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံ့အေရး ငါနဲကမဆိုင္ဆိုၿပီး ဘယ္သူမွေဘးထြက္ထိုင္ေနလို႕မရဘူး၊ ၿမိဳ႕သားတိုင္း မွာ တဦးခ်င္းစီအတြက္ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးကိစၥအတြက္ တာ၀န္ (duty) ကိုယ္စီ ရွိၾက တယ္။ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က ေစ်းကြက္လပ္ မွာ အေရးပါအရာ ေရာက္တဲ့ လူထုေဆြး ေႏြး ၀ိုင္းေတြ က်င္းပၾကၿပီး ၿမိဳ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး နဲ႕ အသိပညာ ေတြ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚေတြ ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ ဓေလ့ ရွိတယ္။

(၅) ဘီစီ ၅၆၁ နဲ႕ ဘီစီ ၅၀၇ အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကာလ အတြင္း ေအသင္ၿမိဳ႕ မွာ အုပ္စိုးသူ မင္းဆိုး မင္း ညစ္ ေတြ ဆက္တုိက္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ တယ္၊ The Tyrants of Athen ဆိုၿပီး သမိုင္းမွာ တြင္သြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။

အထက္ပါ ေဖၚျပထားတဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ အလက္ ေတြ ဟာ ေအသင္ၿမိဳ႕မွာ တုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚထြန္း လာ ဖို႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရခံေျမခံ ေတြ ျဖစ္ လာရတယ္။

အခုတခါ ဆက္လက္ ၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေပါက္ဖြား လာရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းရင္းေတြ ထဲကေန ပိုမိုၿပီး တုိက္ရိုက္ က်က် အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တခုျဖစ္တဲ့ ဒီၿမိဳ႕ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး သမိုင္းအက်ဥ္း ကို တင္ျပ ေဆြးေႏြး သြားပါမယ္။ ေအသင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ဟာ ေအသင္မွာ ဒီမိုကေရစီ သေႏၵ တည္လာဖို႕ ပိုမိုၿပီးတိုက္ရိုက္က်တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ရယ္လို႕ ေျပာရတာက အထက္မွာ ေဖၚျပ ခဲ့ တဲ့ ေအသင္ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ ေရခံ ေျမခံ ေတြအနက္ အခ်က္ (၁) ကေန အခ်က္ (၄) အထိ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ အခ်က္အလက္ေတြ ဟာ တထပ္တည္းမတူညီၾကသည့္တိုင္ေအာင္ တျခား ဂရိ ဂႏၱ၀င္ သမိုင္းထဲက ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ လည္း အနည္း နဲ႕ အမ်ား ရွိခဲ့ ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေအသင္မွာ လို တျခားၿမိဳ႕ေတြကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေပၚေပါက္မလာပဲ ေအသင္ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံကေန သာလ်င္ ထူးထူးျခားျခား ေမြးဖြားလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အခ်က္ (၅) မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ မင္းစိုးမင္းညစ္မ်ိဳး ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ နီးပါး အုပ္စိုးခဲ့ တဲ့ အခ်က္ဟာ အခရာက်တဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မင္းစိုးမင္းညစ္ေတြ ေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္ လာေအာင္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚလာၾကတဲ့ အခါမွာ ဒီမင္းဆိုးမင္းညစ္ ေတြရဲ႕ စနစ္ဆိုးေတြ ကို အစားထိုးမဲ့ အစိုးရမင္းေတြ က မအုပ္ခ်ဳပ္ပဲ ျပည္သူေတြ ကသာ ႏိုင္ငံ့ ကံၾကမၼာ ကို ဘယ္လို ပံုစံ ဖန္တီး မလဲဆိုတာကို အတူတကြ ေဆြးေႏြး၊ တိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဆုိတာ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ လာရ တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေအသင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေလးကို တေစ့ တေစာင္း ဆက္လက္ေဖၚျပ ေဆြးေႏြး သြားပါမယ္။

Posted by Zogamnuam

September 15th, 2012 at 5:46 pm

Posted in Athen History